157304553_3968516616543878_9064065961336334251_o-1280x852.jpg
Javni servis11. March 2021.
Da li je to položaj iz neke knjige ili onaj položaj koji instruktor trenutno radi? Da li ako instruktor ili neka druga knjiga pokaže položaj drugačije, onda to nije ili jeste pun položaj? Da li pun položaj znači da je neka druga varijanta tog položaja prazna, mislim nefunkcionalna ili pogrešna. Koja je razlika između varijante i modifikacije položaja?