14. Jul 2020.

Sloboda, pravda i jednakost, stalno aktuelni, kod nas i širom sveta

Pre 11 godina, dobio sam ukazom Predsednika Republike Francuske, orden Legije časti u rangu viteza, orden reda koji simbolizuje „čast i otadžbinu”.  Sloboda, pravda i jednakost – deo je ličnog i profesionalnog identiteta. I danas se borim za te postulate kroz brojne insititucije kojima pripadam (Fond B92, Srpski filantropski forum, Koalicija za dobročinstvo, ANEM, Komisija za istraživanje ubistava novinara), kroz bavljenje nestalima u Hrvatskoj, nestalim i ubijenim novinarima na Kosovu, pomoći bolesnoj deci, razvojem korporativne društvene odgovornosti…