Veranova preporuka za čitanje

Toni Parsons: Žena bližnjeg tvoga

Laka literatura, reklo bi se, porodična drama, triler… Sve u jednom. Odlična „knjiga za leto“, a i inače. Društvena angažovanost, globalna aktuelnost vezana je za nasilje koje žene doživljavaju od strane predatora, koji su zavisni od potrebe za potpunom kontrolom nad žrtvom.

Veran Matić – Incest, pedofilija, silovanje, prećutkivanje i prikrivanje

Uvek mi je posebno teško saznanje da imamo izvanredne organizacije koje se profesionalno i posvećeno bave određenom npr. patologijom ili društvenim problemom, a da se što takve organizacije mogu da urade na promenama, prevenciji, zagovaranju, stručnim predlozima u oblasti zakonodavstva i prakse ne koristi na pravi način. To mi deluje kao situacija kada postoji saznanje o npr. pedofiliji, a da se ne uradi ono što je neophodno, već se potiskuje i prikriva.