206810107_4350661034996099_6231171827110902079_n.jpg
Javni servis14. Jul 2021.
Šavasana, asana koju gotovo nikad ne prevodimo, dok nas neko ne pita šta znači. Kada kažemo da znači položaj leša ili mrtvaca, obavezno usledi objašnjenje da se to odnosi s jedne strane na smrt ega, a s druge strane na drugačije poimanje smrti na Istoku - prelazak u drugi život, kada je duša slobodna i blažena.
157304553_3968516616543878_9064065961336334251_o-1280x852.jpg
Javni servis11. Mart 2021.
Da li je to položaj iz neke knjige ili onaj položaj koji instruktor trenutno radi? Da li ako instruktor ili neka druga knjiga pokaže položaj drugačije, onda to nije ili jeste pun položaj? Da li pun položaj znači da je neka druga varijanta tog položaja prazna, mislim nefunkcionalna ili pogrešna. Koja je razlika između varijante i modifikacije položaja?