c204c6995a7a4f04b150b6c9d4bf59cd-0-7d7f73fb51ca4dbfb006e1fdf831290f-1280x853.jpg
Javni servis10. May 2023.
Dok se četbotovi, generatori slika i pretraživači koje pokreće veštačka inteligencija (AI) brzo šire, a neki od njenih kreatora upozoravaju na neobuzdan razvoju tehnologije i moguće zloupotrebe, mnoge vlade širom sveta, uključujući SAD, Kinu i Evropsku uniju krenule su u trku za usvajanje regulatornih okvira za tu oblast, prenosi Radio slobodna Evropa (RSE) pisanje svetskih medija.
levart_photographer-7q-kE4SZzvQ-unsplash-1280x854.jpg
Javni servis22. April 2023.
Horhe Luis Borhes je jednom napisao da živeti u doba velikih previranja i probuđene nade znači iskusiti i tragediju i komediju uz „neminovnost otkrovenja“ u razumevanju sebe i sveta. Danas je navodni revolucionarni napredak u razvoju veštačke inteligencije povod i za brigu i za optimizam.
607238c38fff4e7ea62f3a621985fd5a-0-afe5877da4214bc096ef58f5c7ba858e-1280x853.jpg
Javni servis22. April 2023.
Odbrambeni mehanizmi izraelske demokratije su oduvek bili prilično slabi. Nemamo ustav, ne postoje dva predstavnička doma, ne postoji podela moći između centralne i lokalne vlasti, ne postoji ograničenje mandata premijera. Ne postoje mehanizmi kontrole i ravnoteže koji će ograničiti moć vlade. Jedino ograničenje svevlašća je vrhovni sud.
409bb6141a6c4ec7ad74e0ffc5806aba-0-b95adf6745ff4726960b73928fd98d78-1280x853.jpg
Javni servis1. April 2023.
Nije potrebno da Super AI bude neprijateljska prema ljudima jer je dovoljno da bude samo neutralna, pa da ljudski rod ukloni s planete jer previše troši resurse na sebe ili dovodi planetu u neravnotežu svojom prekobrojnošću, zagađenjem, promenom klime, itd. Ovo većina naučnika smatra zaista realnom opasnošću.