Svet

b2483eb2-1280x854.jpg
Javni servis28. Septembar 2020.

Uslijed ekonomske krize i rasta nezaposlenosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa, SAD i evropske zemlje bilježe sve veći broj pobornika QAnona. Riječ je o pokretu temeljnom na teoriji urote čiji pripadnici vjeruju da liberalni političari, filantropi i židovski investitori upravljaju lancem trgovine djecom, kao i da je 5G tehnologija odgovorna za širenje Covida-19.

51vJFMrcpL.jpg
Javni servis25. Septembar 2020.

Prikaz knjige Branka Milanovića „Capitalism, alone: The future of the system that rules the world / Kapitalizam njim samim: budućnost sistema koji vlada svetom“, Harvard University Press, 2019.