Untitled-2-5-1280x1082.jpg
Javni servis26. September 2022.
Odličan film grčko-francuskog režisera političkih filmova Coste Gavrasa govori o njemačkom oficiru koji je veliki njemački patriot, briljantan kemičar, ali i vjernik koji ozbiljno drži do novozavjetnih poruka, čovjek s razvijenom savješću, a ne automat za slušanje i izvršavanje naredbi.
20201008123230Kafka-1280x1707.jpg
Javni servis23. September 2022.
Manjinski položaj poprima presudniji izraz u činjenici njegovog jezika, kulturne tradicije i situacije u kojoj se Kafka nalazi u Pragu. Njegov položaj je, u najmanju ruku, trostruko manjinski: jezik i kultura su mu nemački, etnički je Jevrejin, živi u Pragu, koji je u tom trenu treći po veličini grad u Austrougarskom carstvu. Zatim se sve to udvostručava: za njega je, sam kaže, nemački jezik tuđi jezik, ali i vidi sebe kao stranca u jevrejskoj zajednici. Naposletku, Prag na stotinu načina doživljava kao svoju tamnicu.
Untitled-2-2-1280x1107.jpg
Javni servis20. September 2022.
Sećanje na druženje i rad sa Irenom Papas, svetskom glumicom, koja nas je ovih dana napustila, iz knjige Blistavo i strašno, drugi deo (u izdanju Samizdata, a uskoro i Lagune).