Izveštaj o radu Stalne radne grupe za bezbednost novinara 2017-2021

26. November 2021.
Nakon 5 godina rada, Misija OEBS-a u Srbiji i Stalna radna grupa za bezbednost novinara objavljuju izveštaj o rezultatima dijaloga između organa za sprovođenje zakona i medijske zajednice, kao i o izazovima u ovom kompleksnom periodu.
SASTANAK RADNE GRUPE ZA BEZBEDNOST I ZASTITU NOVINARA
Sastanak Radne grupe za bezbednost i zaštitu novinara sa predsednicom Vlade Srbije Anom Brnabić. Foto: BETAPHOTO/VLADA SRBIJE/SLOBODAN MILJEVIC/Arhiva

Scroll down for English version

Republičko javno tužilaštvo, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije i sedam novinarskih i medijskih udruženja potpisali su u decembru 2016. godine Sporazum o saradnji i merama za podizanje nivoa bezbednosti novinara koji je predstavljao važan zajednički napor da se određeni izazovi u ovoj oblasti prevaziđu. Kako stoji u uvodu Izveštaja koji je pred vama, uspostavljanje ovog novog mehanizma i očekivani rezultati njegove primene biće kasnije prepoznati kao važan indikator napretka Srbije u evropskim integracionim procesima, ali i kao polazna osnova za uspostavljanje saradnje između nacionalnih vlasti i novinara na potpuno novim temeljima.

Stalna radna grupa za bezbednost novinara formirana je na osnovu pomenutog Sporazuma iz 2016. U međuvremenu su se pojavile i druge inicijative koje na različite načine predstavljaju nadogradnju procesa dijaloga između institucija i medijskih organizacija. Formirana je Vladina radna grupa za bezbednost novinara, zatim platforma Zaštitnika građana za dokumentovanje napada i pritisaka na novinare, a važan deo svih ovih napora je i nova Medijska strategija koja čitavo jedno poglavlje posvećuje bezbednosti novinara i njihovom socio-ekonomskom položaju.

Autori Izveštaja napominju u uvodu da u vremenu u kome se ceo region OEBS-a suočava sa zabrinjavajućim brojem napada na novinare, nacionalne incijative koje okupljaju sve zainteresovane strane sa jasnim ciljem unapređenja bezbednosti novinara zaslužuju podršku i prepoznavanje ne samo međunarodne zajednice već i svih lokalnih aktera.

Preuzmite kompletan izveštaj.


 

Report on the work of the Standing Working Group for the Safety of Journalists 2017-2021

After 5 years of work, the OSCE Mission to Serbia and the Standing Working Group on the Safety of Journalists publish a report on the results of the dialogue between law enforcement agencies and the media community, as well as on the challenges in this complex period.

In December 2016, the Republic Public Prosecutor’s Office, the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Serbia and seven journalists’ and media associations signed an Agreement on Cooperation and Measures to Raise the Security of Journalists, which was an important joint effort to overcome certain challenges in this area. As stated in the introduction to the Report, the establishment of this new mechanism and the expected results of its implementation will later be recognized as an important indicator of Serbia’s progress in European integration processes, but also as a starting point for establishing cooperation between national authorities and journalists on completely new foundations.

The Standing Working Group for the Safety of Journalists was formed on the basis of the aforementioned Agreement from 2016. In the meantime, other initiatives have emerged that in various ways upgrade the process of dialogue between institutions and media organizations. A Government Working Group for the Safety of Journalists was formed, then a platform of the Ombudsman of Serbia was established to document attacks and pressures on journalists, and an important part of all these efforts is the new Media Strategy, which devotes an entire chapter to the safety of journalists and their socio-economic position.

The Report’s authors note in the introduction that at a time when the entire OSCE region is facing a worrying number of attacks on journalists, national initiatives that bring together all stakeholders with the clear goal of improving the safety of journalists deserve the support and recognition of not only the international community but all local actors.

Download full report.

Click