vladimir-gligorov.jpg
Javni servis16. September 2022.
Uzmimo da se traži veoma visoka kamata da bi se refinansirao strani dug, to bi moglo da dovede do takvog povećanja obaveza da bi zemlja postala nesolventna. Recimo kao što je bio slučaj sa Jugoslavijom devedesetih godina prošlog veka. Uzmimo da se računa da bi obaveze mogle da se izvrše ukoliko bi se povećao priliv stranog novca odgovarajućim merama privredne politike, onda bi MMF trebalo, ako je zemlja članica te organizacije, da odobri kredit s nižom kamatom – uz uslove koji bi trebalo, ako se ispune, da obezbede solventnost države, to jest njenog budžetaosovu? I kojim bi sredstvima mogla da ih ostvari? Jedan je da Srbi na Kosovu žele da budu državljani Srbije. Ukoliko bi se o tome pregovaralo, dvojno državljanstvo bi moglo da bude jedno rešenje i moglo bi da bude recipročno.
dimitrije-boarov.jpg
Javni servis15. September 2022.
Vučićeva izjava da će novi zajam dati doprinos budžetu i srpskim finansijama u celini na izvestan način je suprotna nedavnom govoru ministra finansija Malog u Skupštini Srbije, gde se on pohvalio da se rebalans budžeta za ovu godinu priprema zbog toga što država ima više novca u kasi od predviđenog zakonom. Zaboravio je da kaže da budžetski prihodi nominalno rastu zajedno sa visokom inflacijom.
vladimir-gligorov.jpg
Javni servis3. September 2022.
Koje interese ima Srbija na Kosovu? I kojim bi sredstvima mogla da ih ostvari? Jedan je da Srbi na Kosovu žele da budu državljani Srbije. Ukoliko bi se o tome pregovaralo, dvojno državljanstvo bi moglo da bude jedno rešenje i moglo bi da bude recipročno.
18894089111_e490abaeaa_o-1-1280x870.jpg
Djordje Jokic30. August 2022.
U ideološkoj pripremi napada na Ukrajinu Putin je krivicu za postojanje Ukrajine u današnjim granicama pripisao Lenjinu, Staljinu i Hruščovu, otvarajući tako ne samo Pandorinu kutiju državnih granica nego i novu debatu o nastanku Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika (SSSR) u decembru 1922. (Putin je trojicu sovjetskih lidera optužio sledećim argumentima: Lenjin je zanemario većinsko rusko stanovništvo u Donbasu kada ga je praktično „poklonio“ Ukrajini, Staljin joj je posle Drugog svetskog rata „poklonio“ istočni deo Poljske, a Hruščov je 1956. „iz nepoznatih razloga“ odlučio da joj pripoji Krim.)