Privreda

9f79cedb-1280x803.jpg
Javni servis28. March 2020.

Ministri finansija evrozone okupljeni u Evrogrupi ne uspevaju da se dogovore o makroekonomski učinkovitom i koordinisanom fiskalnom odgovoru na snažan recesioni pritisak pandemije COVID-19. Bojim se da će jedini rezultat njihovih pregovora biti gromoglasna saopštenja i impresivne brojke kojima se skriva irelevantnost i nedovoljnost usaglašenih politika.

a93c1e77-1280x854.jpg
Javni servis28. March 2020.

U nedavno objavljenom članku u časopisu Foreign Affairs tvrdio sam da je pažnja kreatora državnih politika, pa i javnosti uopšte, pogrešno usmerena na održavanje fiktivnih ekonomskih parametara (kao što su berzanski indeksi) ili finansijsko stanje kompanija.

paula-vermeulen-URjZkhqsuBk-unsplash-1280x852.jpg
Javni servis28. March 2020.

Čak 99% organskog otpada iz ugostiteljskog sektora završi na deponiji, a samo 1% se iskoristi za donacije, hranu za životinje, biogas i kompost. Kako bi država podstakla privrednike da usmere viškove hrane ka najugroženijem delu stanovništva, privreda predlaže oslobađanje donacija od oporezivanja tokom trajanja vanrednog stanja izazvanog pandemijom korona virusa.

Članak je prenet sa portala Deutsche Welle.