Lokalni mediji

ander-burdain-1BhDhPBbHLA-unsplash-1280x853.jpg
Javni servis19. January 2021.

Moja ćerka čita vest o hapšenju čuvenog pedagoga koju prati ispovest mlade glumice, i poluglasno pita: mama, kako je mogla da živi pošto ju je silovao njen učitelj? Isto se pitaju i mnogi dušebrižnici na javnim forumima, ali s drugačijim motivom. Oni bi da ospore njene reči, da dovedu u pitanje njen kredibilitet, da skrenu pažnju da u tim iskazima ima nečeg baš sumnjivog, da u njima njuše nekakvu zloupotrebu, razotkrivajući njene neiskrene namere. Kad se moćan muškarac proglasi za silovatelja, udruži se čitava bulumenta znalačkih dušebrižnika da prepozna klevetu, da prokaže laž, da ocrni žrtvu. Uvek. To je pravilo.

Ilustracija-konkursno-sufinansiranje-Pancevo.jpg
Javni servis24. December 2020.

Načelno dobra ideja konkursnog sufinansiranja medija je tokom godina sve više obesmišljavana, ali i zloupotrebljena, jer se stotine miliona dinara godišnje troši netransparentno, finansirajući tako u velikom broju slučajeva propagandne sadržaje, višestruke prestupnike kodeksa novinara, i medije koji imaju izrečene mere nadležnih regulatornih tela.