800px-George_Soros_-_World_Economic_Forum_Annual_Meeting_2011.jpg
Javni servis25. May 2023.
Kakva god da je sadašnjost, ona se u desetoj deceniji Sorosovog života nikako ne može pravdati Maskovim kvalifikacijama o nekakvoj mržnji prema čovečanstvu i ugrožavanju civilizacijskog tkiva. Borci za otvoreno društvo ne mogu biti oklevetani na tako surov način.
Belgrade_Cathedral__Landing_Place.jpg
Javni servis2. May 2023.
U vreme kada je dobila autonomni status 1830, Srbija nije percipirana kao deo Evrope. Upravo od tada počinju u Srbiji dva procesa koja su međusobno povezana, ali se nisu uvek preklapala. Prvi je evropeizacija, tj. usvajanja evropskih običaja, mode, ideja i tehnologija. Drugi je okcidentalizacija, odnosno postupak kojim evropski posmatrači postepeno prihvataju Srbiju kao deo Evrope.