andrea-music-OSWuDinSI90-unsplash-1280x960.jpg
Javni servis10. November 2021.
Godišnjice važnijih događaja Drugog svetskog rata na prostoru Jugoslavije često su povod polemika usled njihovog različitog viđenja i tumačenja. Čestom se upotrebom netačnih informacija i/ili poluinformacija kojima se vešto manipuliše, radi na obesmišljavanju ”nepoželjnih” činjenica, a preko njih i šireg konteksta događaja, da bi se putem kreiranja novih narativa ostvarili politički ciljevi.
porfirije-rajvosa-1280x720.jpg
Javni servis20. October 2021.
Premda je najveći postkoncilski (a možda i najveći uopće hrvatski) teolog, dr. fra Tomislav Janko Šagi-Bunić, preminuo 21. srpnja 1999., želio bih ponuditi jedno teološko promišljanje u čast mog pokojnog i časnog profesora Šagi-Bunića, ali u povodu jedne navodno male, ali, po mom mišljenju, ogromne geste humanosti patrijarha Porfirija učinjene tijekom boravka u Sarajevu ove subote i nedjelje.
Glina_church_massacre-1280x923.jpg
Javni servis7. October 2021.
Brisanje Kraljevine Jugoslavije sa političke karte Evrope koje je usledilo u aprilu 1941. godine debelacijom njene teritorije među revizionističkim susedima i stvaranjem Nezavisne Države Hrvatske obezbeđena je vernost nemačkom novom poretku, a sudbina srpskog naroda prepuštena osvetničkoj stihiji.

Članak je prenet sa portala autograf.hr.