Šta je satvički efekat u jogi i kako se postiže?

13. January 2021.
Satva je guna koja označava smiren i jasan um, osećaj celovitosti i ispunjenja. Filozofija joge opisuje ovaj kvalitet kao naše prirodno stanje. Iz ovog stanja svesti ispoljavamo smirenost jer naš mentalni balans ne zavisi od spoljašnjeg sveta.
138500271_3823864554342419_187109689093850807_o

Kocept guna je specifičan za samkija filozofiju, a kasnije je preuzet i od strane drugih filozofskih sistema. Gune su tri kvaliteta koja konstituišu pojavni svet.

Bez obzira na tip časa, da li je intezivan ili lagan, cilj svakog časa je postizanje satvičkog efekta. To je stanje budnosti i prisutnosti ali i stanje smirenosti i opuštenosti. Satvički efekat je zapravo posebna atmosfera časa, koja se uglavnom postiže upotrebom specifičnog jezika i glasa i specifičnim sekvenciranjem časa. Često će tema časa zavisiti od godišnjeg doba ali i od trenutnog raspoloženja učenika. Ponekad je za postizanje satvičkog efekta potrebno da ponudimo dinamičan čas, kada procenimo da je potrebno da stimulišemo ili “zagrejemo” učenike, a ponekad je potreban nežniji pristup, kada procenimo da je potrebno da smirimo ili “ohladimo” učenike. U tome nam upravo pomaže odabir asana i veština sekvenciranja.

Šta je satvički efekat u jogi i kako se postiže?

✨Satva je guna koja označava smiren i jasan um, osećaj celovitosti i…

Posted by Ganesha on Tuesday, January 12, 2021

 

Svaki čas je kao pričanje priče jer ima svoj uvod, sredinu i kraj. Nakon svakog časa dolazimo do novih uvida i otkrivamo nove mogućnosti i doživljaje. Počinjemo čas uzimajući u obzir trenutne mogućnosti i potrebe učenika, usmeravamo ih da se kreću svesno tj. na poseban način (u zavisnosti od teme) i postepeno ih vodimo ka produbljivanju prakse i na fizičkom i na mentalnom planu, kako bi na posletku probudili svesnost o sebi i postigli balans i unutrašnji mir.

U narednom postu pisaću od ostalim gunama i kako se one manifestuju na prostirci i van prostirke kao i o tome kako da održimo njihov balans. Stay tuned!

Autor: Tijana Žarković, učitelj vinjasa joge

Izvor: Facebook stranica Joga studija Ganesha

Click