Kako postići izbalansiranost?

12. January 2021.
Svaki čas joge treba da bude izbalansiran. Ali, kako se to postiže?
137604293_3821303604598514_278804237691036636_o

Veštinom inteligentnog raspoređivanja asana – sekvenciranjem. Sekvenciranje je svojevrsna umetnost jer upravo od njega zavisi efekat časa na fizičkom i na suptilnom planu. Pažljivo biramo i logički raspoređujemo asane pre svega poštujući potrebe i namere naših učenika.

Kod sekvenciranja uzimamo u obzir ne samo nivo prakse i fizičke spremnost i različata zdravstvena stanja učenika, već i posebne teme, kao što su energetski efekat časa i rad na nekim posebnim porodicama asana ili samo nekom konkretnom polažaju.

Veoma je važno da imamo jasnu ideju kuda vodimo učenike tokom časa. Šta je to što želimo da naučimo nekog?
Jer, ako znamo kuda vodimo učenike, lakše ćemo ih dovesti do željenog cilja.

Sigurno ste čuli ili sami pomislili da se sekvence kreiraju intuitivno. Verujem u inteligenciju naše intuicije, ali isto tako znam da često ono što nazivamo intuicijom, nije ništa drugo do iskustvo koje postaje veština koja se sa lakoćom i gotovo u hodu i automatski pretače u dobre efektivne sekvence. Jer, kada naučimo pravila, onda znamo kako, u kojoj meri i kad da ih prekršimo.

Sekvenciranje može da se fokusira na delove tela, na opšti energetski ili fiziološki efekat, na razvijanje određenih položaja ili na spiritualne teme i zato je važno da imamo dobro znanje iz anatomije, biomehanike, jogičke anatomije ili filozofije, kako bismo znali kako da postignemo željeni efekat bezbedno i savesno.

Svaki čas joge treba da bude izbalansiran. Ali, kako se to postiže?

Veštinom inteligentnog raspoređivanja asana -…

Posted by Ganesha on Monday, January 11, 2021

 

Isto tako, uvek je potrebo da razmislimo o benefitima i o izazovima pojedinih asana ili grupe asana. Potrebno je da utvrdimo zašto se neke asane vole ili ne vole i kako da kombinovanjem asana naglasimo ono što je dobro a da istovremeno minimalizujemo razloge za otpor. U tome presudnu ulogu ima znanje iz anatomije ali i energetskih efekata samih asana.

Šavasana je naravno vrhunac svakog časa i upravo u šavasani dolazi do integracije svih elemenata i efekata časa i prepoznaje se kvalitet konkretne prakse.

Budite kreativni i autentični ali i vešti i mudri kod odabira asana, jer od toga najviše zavisi da li ćemo postići satvički efekat časa. O satvičkom efektu drugi put.

Autor: Tijana Žarković, učitelj vinjasa joge

Izvor: Facebook stranica Joga studija Ganesha

Click