228279543_4427980460597489_796487529389748298_n.jpg
Javni servis10. August 2021.
Nema kraja učenju kada se posvetimo jogi, a naročito ako se posvetimo podučavanju joge. Što više znamo, to više otkrivamo koliko ne znamo. Ovo postaje još uočljivije kada se suočimo sa različitim učenicima tokom našeg rada. Na časove nam dolaze ljudi koji se nikad nisu bavili fizičkom aktivnošću, ljudi sa različitim zdravstvenim problemima, plesači, profesionalni sportisti, stariji, mlađi, ljudi sa viškom ili manjkom kilograma… Jedostavno rečeno, ljudi sa različitim potrebama. Postavlja se pitanja, kako svim tim ljudima izaći u susret tokom jednog časa, zar ne?
206810107_4350661034996099_6231171827110902079_n.jpg
Javni servis14. July 2021.
Šavasana, asana koju gotovo nikad ne prevodimo, dok nas neko ne pita šta znači. Kada kažemo da znači položaj leša ili mrtvaca, obavezno usledi objašnjenje da se to odnosi s jedne strane na smrt ega, a s druge strane na drugačije poimanje smrti na Istoku - prelazak u drugi život, kada je duša slobodna i blažena.
157304553_3968516616543878_9064065961336334251_o-1280x852.jpg
Javni servis11. March 2021.
Da li je to položaj iz neke knjige ili onaj položaj koji instruktor trenutno radi? Da li ako instruktor ili neka druga knjiga pokaže položaj drugačije, onda to nije ili jeste pun položaj? Da li pun položaj znači da je neka druga varijanta tog položaja prazna, mislim nefunkcionalna ili pogrešna. Koja je razlika između varijante i modifikacije položaja?