maxresdefault-2.jpg
Javni servis21. Septembar 2021.
Povodom obeležavanja Međunarodnog dana znakovnih jezika i Međunarodne nedelje gluvih, Japan Tobacco International (JTI), Savez gluvih i nagluvih Srbije, Gradsku organizaciju gluvih Beograda i Srpski filantropski forum najavljuje svečano otvaranje prvog Nacionalnog prevodilačkog centra za znakovni jezik koji će gluvim i nagluvim osobama biti na raspolaganju 24 sata, 7 dana u nedelji.