Priprema i akcije za balanse na rukama iz porodice bakasane

27. July 2021.
Ovaj video predstavlja demonstraciju najosnovnijih i najvažnijih elemenata pripreme i akcija za položaje balansa na rukama iz porodice bakasane.
maxresdefault

Obrađeni su najvažniji položaji za pripremu mišića kukova, ramena i trupa, koji su temeljni za bezbedno i efikasno zauzimanje položaja bakasane. Položaj poput bakasane zahteva duboku fleksiju kukova i kičmenog stuba, ali i adukciju kukova i ramena i rotaciju kičmenog stuba (u paršva bakasani). Pored toga, video obrađuje i najvažnije akcije kojima na efikasan način aktiviramo mišiće uz pomoć kojih ulazimo u položaj bakasane. Akcije su: guranje poda šakama i grabljenje prostirke/poda prstima šaka, prebacivanje težine napred na ruke, kao i odgurivanje rukama kolena i privlačenje kolena ka rukama.

Click