Realni svet instruktora joge

10. August 2021.
Nema kraja učenju kada se posvetimo jogi, a naročito ako se posvetimo podučavanju joge. Što više znamo, to više otkrivamo koliko ne znamo. Ovo postaje još uočljivije kada se suočimo sa različitim učenicima tokom našeg rada. Na časove nam dolaze ljudi koji se nikad nisu bavili fizičkom aktivnošću, ljudi sa različitim zdravstvenim problemima, plesači, profesionalni sportisti, stariji, mlađi, ljudi sa viškom ili manjkom kilograma… Jedostavno rečeno, ljudi sa različitim potrebama. Postavlja se pitanja, kako svim tim ljudima izaći u susret tokom jednog časa, zar ne?
228279543_4427980460597489_796487529389748298_n
Photo by @draganurosevic79 Supported by @namaste.studio.zemun

Izvor: facebook.com/jogastudioganesha

Dobrodošli u realni svet instruktora joge! Kada počnemo da držimo časove, treba da računamo na to da će nam se na čas pojaviti bilo ko. Ima onih koji su tu samo zarad fizičkog aspekta joge, ali ima i duhovnih tragaoca, koji žele da zarone u suptilne nivoe joge. Čas treba da se prilagodi svima. Kako to postižemo?

Prvo prepoznamo ko nam je na času. Kao instruktori joge, treba da budemo prisutni i da vidimo osobe koje su pred nama. Upotrebom specifičnog jezika, koji se obraća svima, koji poštuje različitost i poziva pre svega na istraživanje, možemo doprineti tome da se svi osete dobrodošlim i pozvanim da osluškuju svoje potrebe i mogućnosti. Tokom vođenja časa, treba isticati da je joga pre svega lična praksa i dati učenicima prostor da otkriju šta je njihova joga tog dana. Trudeći se da jogu učinimo pre svega bezbednom, pristupačnom i istraživačkom disciplinom, svi će dobiti prostor da otkriju varijante položaje, tempo i intenzitet prakse koji im odgovora tog dana.

Drugi korisni alat je sekvenciranje, kada jogi pristupamo postepeno i temeljno, obaraćajući pažnju na anatomiju i različite građe tela, čas ćemo koncipirati tako da svako dobije priliku da otkrije varijantu položaja koja mu je dostupna toga dana.

Kao poslednju alatku, koristimo asistencije, i to samo onda kada za to dobijemo nedvosmislenu dozvolu. Verbalno vođenje časa i demonstriranje esencijalni su za prenošenje poruke učenicima tokom časa joge, a vrlo često i jedini način prenošenja poruka u podučavanju asana. Međutim, kada se kombinuje se preciznim i delikatnim dodirom, može da bude još efikasnije sredstvo komunikacije tokom vođenja časa joge. Iako je veomo efikasno sredstvo u podučavanja asana, neretko je i potencijalno najproblematičnije sredstvo u podučavanju joge. Podešavanja treba pre svega da pruže podršku i da pomognu učeniku da probudi unutrašnjeg učitelja. Ako se pak svedu na to da se učenik osloni na asistencije i prenebregne sopstvenu moć i ulogu u praksi joge, onda se postiže potpuno suprotan efekat.

Kada se odlučimo za davanje asistencija, nekoliko stvari treba da imamo na umu:

Asane su žive i lične. One su izraz ljudskog bića koje istražuje, živi i razvija se u hramu uma i tela. Kada vidimo učenike svojim srcem, onda vidimo lepotu koja se manifestuje u njihovoj praksi bez obzira na “formu” asane.

I ne zaboravite da podučavate ljude a ne položaje.

Namaste.

Click