bosko-jaksic.jpg
Javni servis3. September 2022.
Pogibija Darje Dugine ponovo je aktuelizovala priče o njenom ocu, političkom filozofu i idejnom kreatoru velikoruskog ekspanzionizma, kome se pripisuje toliki ideološki uticaj na Kremlj da ga zovu „Putinovim Raspućinom”.
sava-strbacmcb-1280x853.jpg
Javni servis9. August 2022.
Podaci iz Milanovog dosijea pokazuju da se u toku akcije ’Oluja’ sklonio u kamp UN u Kninu, koji je bio smešten u bivšoj kasarni JNA, zvanoj Južni logor, iz kojeg su ga unproforci, u grupi od 38 Srba, predali hrvatskim vlastima kako bi im dozvolili da ostale ’štićenike’, po njihovoj želji, mogu prevesti u Srbiju.