Kruna dobrote

MG_7002.jpg
Javni servis29. Maj 2020.

„Uživanje je uvek povezano sa zahvalnošću; ako se ta zahvalnost duboko oseti, ona uključuje želju da se primenjena dobrota uzvrati, te je, stoga, osnova velikodušnosti. Uvek postoji bliska veza između sposobnosti za primanje i davanje, a i jedna i druga su deo odnosa sa dobrim objektom i, prema tome, suprotne su usamljenosti“. Melani Klajn

MG_7135-2.jpg
Javni servis26. Maj 2020.

“Izgleda li da nešto radimo”, pitao me je u jednom neformalnom razgovoru tada predsednik Boris Tadić. Pomalo je izgledalo kao lapsus pitanje, ali čini mi se da je pre bila projekcija zasnovana na snažnoj veri u uspešnost marketinških kampanja, promocije onoga kako želimo da nas vide, a ne onoga što radimo.

MG_7135-1-1-1280x853.jpg
Javni servis21. Maj 2020.

Kako se smiruje krizna situacija sa pandemijom kod nas, smanjuje se i aktivnost donatora. U Srpskom filantropskom forumu i Fondu B92 prikupljamo podatke o svim našim aktivnostima u proteklom periodu, želimo da se zahvalimo donatorima, ali i da odamo priznanje onima koji su na najbolji mogući način koristili opremu, potrošni materijal, hemikalije koje smo nabavljali.

Beta-243r27e1vd-1280x853.jpg
Javni servis20. Maj 2020.

Devedesetih godina koje su predugo trajale, susretali smo se sa brojnim oblicima solidarnosti iz zemlje i sveta. Pomagalo se na najrazličitije načine, prodavano pivo u Roterdamu koje je nosilo ime B92, skupljane plastične boce u nizu gradova u Holandiji, osnivani klubovi prijatelja B92, u hotelima u kojima sam odsedao a gde su radili „zemljaci“ redovno su pakovali paketiće higijene koje su odvojili iz hotelskog magacina…