1682593562-KantarST-1.jpg
Javni servis11. May 2023.
Izbegavanje suđenja optuženih, a naročito krivih, nije ništa novo. Tako i Dejan Nikolić Kantar koristi sve mogućnosti koje mu daje zakon, ali i njegova pozicija u Vranju. Podrška koju dobija sa različitih strana, uključujući i zdravstveni sistem, kao i od onih koji se brinu o sistemu za izdržavanje sankcija, otvara prostor za beskonačne pokušaje da se odloži pravda.
2022101813104_f2f62dc0545168e17254c754e167c9ae731b9409e1bd1d6a1158c2a34b8a020c-1280x720.png
Javni servis19. March 2023.
U Osnovnom sudu u Vranju, za 27. april 2023. godine, zakazano je ročište za glavni pretres protiv Dejana Nikolića Kantara zbog krivičnog dela iz člana 138- Krivičnog zakonika Republike Srbije. (Ko delo iz stava 1. ovog člana učini prema više lica ili ako je delo izazvalo uznemirenost građana ili druge teške posledice, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.)