Dejan Nikolić Kantar pred Drugim osnovnim sudom u Beogradu

25. October 2023.
U četvrtak 26.oktobra, u 10 časova, održaće se u Drugom osnovnom sudu u Beogradu (Palata pravde) u sudnici broj 68, glavni pretres po optužnom predlogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu od 17. februara ove godine.
Dejan-Nikolic-Kantar-e1655465295381.jpg
Dejan Nikolić Kantar

Piše: Veran Matić

Optužni predlog je podnet zbog osnovane sumnje da je 17.08.2022. godine, dan posle glavnog pretresa na suđenju u Vranju za pretnje zaposlenima u OK radiju, (za šta je pravosnažno osuđen na 14 meseci zatvora) na kojem je te pretnje i ponovio (za šta je pravosnažno osuđen na 18 meseci zatvora), i prostorijama Okružnog zatvora u Beogradu, u uračunljivom stanju, svestan svog dela … i svestan da je njegovo delo zabranjeno, pretnjom da će napasti na život i telo oštećenog, ugrozio sigurnost oštećenog P.M. i time izazvao uznemirenost građana S.P., L.M i Z.K., na taj način što je navedenog dana u kantini Okružnog zatvora u Beogradu, nakon verbalne rasprave sa oštećenim, istom uputio reči: „Ubiću ti decu, šta je za mene da dam za tebe i tvoju porodicu 30.000 evra da vas nema“. To je nekoliko puta ponovio. Kod oštećenog su te reči izazvale osećaj straha i ugroženosti za sopstveni život i bezbednost svoje porodice.

Optužen je da je izvršio krivično delo Ugrožavanje sigurnosti iz člana 138. stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakona.

Ukoliko sud, nakon sprovedenog dokaznog postupka, Nikolića oglasi krivim za izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret i utvrdi da je isti postupao s umišljajem, sud bi prilikom odmeravanja kazne trebalo da uzme u obzir činjenicu da se radi o višestrukom povratniku.

Krivični zakonik Republike Srbije predviđa da će sud, ukoliko se radi o učiniocu krivičnog dela učinjenog sa umišljajem, koji je ranije osuđen za umišljajno krivično delo, tu okolnost uzeti kao otežavajuću, ukoliko od ranije osude ili izdržane kazne nije proteklo pet godina. U tom slučaju, sud ne može izreći kaznu ispod granice propisane zakonom ili blažu vrstu kazne, izuzev ako zakon predviđa da se kazna može ublažiti ili ako zakon predviđa da se učinilac može osloboditi kazne, a sud ga ne oslobodi kazne.

Napominjemo da je u toku i suđenje za isto krivično delo, ugrožavanje sigurnosti, u slučaju pretnji bivšem načelniku Policijske uprave u Vranju.

Click