Radna grupa za bezbednost i zaštitu novinara se oglasila povodom pretnji vlasnici OK Radija

17. June 2022.
Radna grupa za bezbednost i zaštitu novinara je na današnjem vanrednom sastanku razmatrala pretnje koje su upućene vlasnici Oliveri Vlatković i zaposlenima OK Radija u Vranju.
SASTANAK RADNE GRUPE ZA BEZBEDNOST I ZASTITU NOVINARA
Sa jednog od prethodnih sastanaka Radne grupe za bezbednost i zaštitu novinara sa predsednicom Vlade Srbije Anom Brnabić. Foto: BETAPHOTO/VLADA SRBIJE/SLOBODAN MILJEVIC

Član Radne grupe Veran Matić je prilikom upoznavanja ostalih članova sa trenutnom situacijom koja se dešava u Vranju ukazao da pretnje traju duži vremenski period to jest od trenutka kada je vlasnica radija inspekciji prijavila investitora koji je izvodio radove bez potrebnih dozvola. Pretnje su nastavljene putem telefona i na način da su maskirana lica izazvala incident u kafeu No coment, koji funkcioniše u okviru medijske kuće i iz čijih prihoda se obezbeđuje deo sredstava za nesmetano funkcionisanje medija. Pritisak i pretnje su nastavljene i u junu mesecu kada su zazidani prozori jedne od kancelarija OK Radija. Nadležne gradske službe su konstatovale da je zaziđivanje prozora urađeno na nezakonit način i izrazilo spremnost da ukloni sve nelegalno izgrađene objekte. Pritisak na vlasnicu je dostigao kulminaciju, nakon posete članova Stalne radne grupe za bezbednost novinara, a dan pre davanja iskaza u tužilaštvu povodom svih pretnji i izvršen je od strane Dejana Nikolića Kantara višestruko osuđivanog vlasnika lanca kockarnica i građevinskog investitora. Dejan Nikolić Kantar se trenutno nalazi na izdržavanju kazne kućnog zatvora u trajanju od četiri meseca zbog krivičnog dela neovlašćeno organizovanje igara na sreću, sa pravom, u skladu sa zakonom, da svakog radnog dana od 8 do 15 časova obavlja svoj posao u građevinskom preduzeću, kao i da svakog dana od 15 do 17 časova boravi izvan stana.

Branko Stamenković, zamenik republičkog javnog tužioca i član Radne grupe je ukazao da nije dopušteno da okrivljeni bude u kontaktu sa žrtvom i da razgovara sa njom kao i da to može da bude indicija da okrivljeni nema nameru da odustane od iskazivanja daljih pretnji. Ukazao je na to da osnovno i više tužilaštvo u Vranju nije načinilo nijedan propust i da će se nakon davanja iskaza zaposlenih kao i vlasnice radija adekvatno reagovati. Takođe je istaknuto da je potrebna nepodeljena podrška svih državnih organa (MUP-a, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Uprave za izvršenje krivičnih sankcija) kako bi se iskazala odlučnost u rešavanju ovog slučaja imajući u vidu da je ovakvim postupkom državi bačena rukavice u lice.

Predstavnik Ministarstva pravde, Jovan Ćosić, upoznao je članove Radne grupe sa činjenicama koje su vezane za izricanje i izvršenje kazne kućnog zatvora za Dejana Nikolića Kantara i koji su zakonski razlozi iz kojih mu je odobreno pravo na napuštanje stana prilikom izdržavanja izrečene kazne. Takođe je ukazao da ukoliko lice postupa protivno pravilima kojih se mora pridržavati prilikom izdržavanja kazne kućnog zatvora da u tom slučaju mu može biti oduzeto pravo na napuštanje stana za vreme izdržavanja te kazne. O svim činjenicama koje su iznete na današnjem sastanku biće upoznat direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija radi preduzimanja odgovarajućih mera, u skladu sa nadležnostima propisanim zakonom.

Bekir Dudić, predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova je prisutne upoznao da je započet postupak procene bezbednosti vlasnice i zaposlenih u OK Radiju i da će se u skladu sa rezultatima te analize preduzeti odgovarajuće mere.

Povodom napada na ekipu Bugarske nacionalne televizije koji se dogodio u utorak u blizini rudnika Podvirovi kod Bosilegrada Branko Stamenković je prisutne obavestio da su Osnovno i Više javno tužilaštvo u Vranju u kontaktu sa nadležnim javnim tužilaštvom iz Sofije i da preduzimaju radnje iz svoje nadležnosti kako bi predložili sprovođenje daljih mera.

Članovi Radne grupe oštro osuđuju sve napade koji su usmereni na vlasnicu i zaposlene u OK Radiju i zahtevaju od svih državnh organa kao i organa Gradske uprave grada Vranja da preduzmu sve mere koje im stoje na raspolaganju kako bi se sprečio uticaj na novinare usled kog oni ne mogu obavljati svoju osnovnu funkciju koja se sastoji u slobodi prikupljanja i objavljivanja informacija koje su od značaja za sve stanovnike lokalne samouprave na čijoj teritoriji pružaju svoje usluge. Brzom i odlučnom reakcijom potrebno je jasno staviti do znanja svima da se ne sme ugrožavati slobodan protok informacija putem medija, kao ni uređivačka autonomija medija, a naročito vršenjem pritisaka, pretnjama, odnosno ucenom vlasnika medija ili novinara.

Click