Insajder debata: Može li REM da bude jači od zakona?

28. April 2023.
Nacrt Zakona o medijima je mogao da bude bolji - saglasni su učesnici Insajder debate, ali ne i u vezi sa tim šta mu nedostaje da bude dovoljno dobar.
20230427220416_fe045c23291abfa149c79ca5f64899420df872aec548ca12fe5df54a41c0dd21

Iako je promenjeno više od 50 posto postojećeg teksta zakona, članovi Radne grupe nisu postigli saglasnost u delu koji se odnosio na ulogu REM-a i obezbeđivanju nezavisnosti tog tela kada je reč o neposrednom uticaju države na njegov rad i izbor članova Saveta.

“Tekst zakona ne garantuje ništa, za to je neophodna politička volja” – poruka je dela Radne grupe.

Kako i u čemu vide priliku za promene Zakona tokom javne rasprave u kojoj sada mogu da učestvuju i predstavnici novinarskih udruženja, ali i da li je promena moguća, pogledajte u Debati…

Članak je prenet sa portala Insajder.

Click