Na mom radaru: Zoran Pantelić

4. June 2023.
Zoran Pantelić je umetnik, producent i istraživač, aktivan od sredine 80-ih godina, osnivač više inicijativa. Tokom 90-ih osnovao grupu APSOLUTNO, koja je politički bila orijentisana na interdisciplinarni umetnički rad i medijski pluralizam.

U kontekstu otpora ratu i nacionalizmu, 1995. producirao sa Igorom Antićem simpozijum „Moral i mitologija u savremenoj umetnosti“. Osnovao Centar_kuda.org (https://kuda.org) u Novom Sadu 2000. posvećenog tehnologijama, umetnosti i politici. Član je Evropskog foruma za napredne prakse (European Forum for Advanced Practices) u okviru COST mreže (COST | European Cooperation in Science and Technology).

Nova lica za novu budućnost

Vitalij, Andrej, Ilja, Ana, Lara, Dmitri, su nova lica koja su se pojavila u našem okruženju i neki od njih su već i bliski saradnici – a njihova migracija ka nama je splet internacionalne geopolitičke krize i previranja što je samo nadogradnja osećaja nesigurnosti koja je u našem slučaju odnegovana tri decenije. U širem društvenom kontekstu se pojačava diskurs ‘normalizacije’ postkolonijalne podele društva, sa nama zaglavljenim u poluperiferiji. Period pred nama je zloslutno usmeren na ‘trku’ primene i regulativa virtualnog i realnog rata, zloupotrebe tehnoloških alata, posebno u sferi političkih izbora i polja uticaja. Sa novim sugrađanima radimo na dekonstrukciji kontaminiranog sveta i lokalnog okruženja.

Overdose

Ovih dana radar mi/nam je ispunjen skoro zabagovan invazivnom primenom nasilja koje je dobilo izvitopereno pojačavanje nakon ogromne tragedije koja se dogodila u Beogradu. Uprkos pokušajima da se stvari alarmantno promene u korist sigurnosti građana, da je nužno izvršiti preokret, osnažiti glas za ljudsku s(a)vest i bolju budućnost. Radarski ekran blinka od napetosti kojom se manipulativno zamenjuju teze, jer je osvedočeno da reakcionarna vlast nedobronamerno upravlja resursima, nadležnostima i životima građana. Doslovno smo zarobljeni u konceptu „zaključanog“ društva.

Festival-u-opoziciji

Trenutno u radaru je nesumnjivi prioritet realizacija najnovijeg ‘Festivala-u-opoziciji’ u produkciji kuda.org koji proističe i iz savremenog društvenog i nesigurnog egzistencijalnog konteksta, koji se snažno reflektuje kroz prenaglašen karakter komercijalizacije u sferi kulture, te neminovno priziva reakcije na opštu festivalizaciju kulturnog sektora. Otuda i naziv događaja kojim iniciramo susrete umetnika kojima se omogućava iskorak iz svakodnevnog prekarnog pritiska, ali je nedvosmislen motiv i intencija da se omogući iskorak ka novim modelima i formatima stvaralaštva. Festival-u-Opoziciji se realizuje u okviru šire međunarodne saradničke mreže organizacija iz Novog Sada, Zagreba, Skoplja, Ljubljane, Helsinkija, Biela/Bijena, Brisela, Graca i Beča.

Tekst je prenet sa portala Novi magazin.

Click