Najveća donacija ove nedelje od Hemofarm Štade, skoro 400.000 eura za monitore

7. April 2020.
Prošle nedelje počeli smo prikupljanje sredstava za kupovinu 100 monitora za praćenje životnih funkcija koje smo obezbedili od proizvođača i koji treba da stignu ovih dana u naše zdravstvene ustanove. Danas smo dobili informaciju da će Hemofarm Štada uplatiti 387.000 eura za kupovinu 150 monitora od čega 110 za Srbiju, 30 za BiH i 10 za Crnu Goru. Hemofarm Fondacija jedna je od najaktivnijih članica Srpskog filantropskog foruma koja permanentnim donacijama i projektima doprinosi poboljšanju javnog zdravlja.
_MG_6948
Foto: Nebojša Babić

Piše: Veran Matić

Ova kompanija je pravi primer rada za lokalnu zajednicu u Šapcu, Vršcu, u Bosni i Crnoj Gori, uspešnim razvojem i doniranjem, ulaganjem u izuzetnost.

Važno je da i narednih dana i nedelja imamo  ovako snažne iskorake u doniranju i opremanju bolnica.

Dräger monitori Vista 120. Foto: draeger.com

***

Juče smo objavili i da je moguće nabaviti respiratore koji bi stizali od maja. Prva kompanija koja se javila je Boš i rezervišemo prvi koji će iz ovog paketa stići u maju. Nadamo  se da  će biti još ovakvih kompanija i drugih donatora koji će iskorititi priliku koju smo obezbedili.

***

Jedna od važnih uloga Fonda B92 i Srpskog filantropskog foruma je uspostavljena infrastruktura, logistika i kredibilitet koji su veoma korisni za situacije kakvu imamo ovih dana, kao što je molba kompanije MiniPani da ih povežemo sa zdravstvnim ustanovama kojima žele da doniraju 20 tona zamrznutog peciva u vrednosti 13 miliona dinara, što je mali tim uspeo vrlo brzo da realizuje.

***

Organizovao sam danas virtuelni sastanak Stalne radne grupe za bezbednost novinara. Razmatrali smo aktuelne slučajeve, razmenili informacije između tužilaštva, policije i predstavnika novinarskih udruženja. O otvorenim slučajevima ne mogu se iznositi podaci, ali je veoma važno da se redovno razmenjuju informacije jer će se tako smanjiti mogućnosti grešaka, pogrešnog razumevanja, stvaranja tenzija. I naravno više je mogućnosti da se greške koje se naprave isprave ili bar definišu kako se ne bi ponavljale. Izgleda da je ovako, uz pomoć Zoom aplikacije, mnogo laksa i brža komunikacija i svakako ćemo je koristiti i skraćivati vreme u kojem nema dovoljno informacija.

***

I dalje se kao Koalicija za dobročinstvo bavimo ekonomskim merama koje država priprema. Šaljemo nove inicijative vezane za ukidanje PDV-a na donacije. Stalno imamo utisak da se predstavnici vlasti, zakonopisci uvek više plaše zloupotreba na štetu mogućnosti koje razvoj filantropije nudi. Obaveza sistema je da spreči zlouptrebe efikasnim mehanizmima i efikasnim radom nadležnih ustanova, da zlouptrebe budu drastično kažnjavane. Sprečavati zloupotrebe tako što će se propisima ograničavati dobročinstvo nije pametna politika, ni u redovnom stanju a da ne govorim o pandemijama i drugim kriznim situacijama kada upravo postoji potreba za snažnim reagovanjem donatorske zajednice.

Današnji primer je vrlo plastičan i nadam se da će biti rešen donošenjem propisa o oslobađanju od PDV donacija sa retroaktivnim delovanjem. Za plaćeni pdv na kupljene monitore za zdravstvene ustanove, plaća se i pdv od oko 60 000 eura. Za taj novac je moguće kupiti tri respiratora ili još 26 pacijent monitora. Nadam se da će se naći mehanizam za povraćaj pdv kako bi se taj novac pretočio u novu donaciju, novu opremu za zdravstvene ustanove.

Oni koji definišu ovih dana odluke tj. mere države trebalo bi pored ostalih važnih mera da imaju ovu potrebu u vidu i da omogućimo ekspanziju filantropije.

***

Svi smo zabrinuti vestima iz Bora. Tamošnje gradske vlasti tj Gradski štab za vanredne situacije doneo je, kako to jasno definišu iz Građanskih inicijativa, neustavnu naredbu (Broj: 217-70/2020-I) kojom se svim udruženjima građana i dobrovoljnim društvima nalaže da sve svoje ljudske resurse stave na raspolaganje za pomoć najstarijim sugrađanima u cilju dostavljanja namirnice i lekova. Ovakva naredba je neustavna imajući u vidu da se kao pravni osnov navodi Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, a da prethodno nije doneta odluka o proglašenju vanredne situacije, već je na osnovu potpisa predsednika Republike, predsednice Vlade i predsednice Skupštine 15. marta doneta odluka o proglašenju vanrednog stanja.

Ne razumem zašto se donose odluke koje demonstriraju prisilu tamo gde nema potrebe za takvim merama. Kao Koalicija za dobročinstvo predložili smo pre desetak dana Vladi formiranje koordinacionog tela između kabineta premijerke i predstavnika civilnog društva, nevladinih organizacija i fondacija, koji daju veliki doprinos volonterskim radom, svojim programskim aktivnostima kojima se pomaže svim ugroženim segmentima društva, filantropskim akcijama nabavlja oprema za bolnice, dezinfekciona sredstva za centre za socijalni rad I njihove domove za nezbrinutu decu, gerontološke centre, sigurne kuće, zatim hrana za Narodne kuhinje… I bilo bi korisno da to imamo u svakom gradu, opštini…da zajednički radimo i maksimalno iskoristimo sav potencijal. Sve ove oganizacije mnogo više rade od onoga što lokalna samouprava u Boru želi da nametne neustavnom naredbom.  Verujem u moć javnosti kao u slučaju pokušaja da se uvede cenzura uredbom kojom se centralizuje distribucija informacija koja je vrlo brzo povučena posle pritiska novinarske zajednice i solidarnost građana kojima su ovih dana pravovremene informacije neophodne kao kiseonik, kao lek. Ograničavanje će izazvati samo iste posledice kao kada ostanete bez kiseonika.

***

Na operativnom sastanku Fonda B92 razmatramo kako opstati u ovakvim uslovima, najveći broj konkursa za različite projekte u oblastima kojima se bavimo, edukacijom, borbom protiv nasilja, humanitarnim radomstopiran je sa  neizvesnošću kada će biti obnovljen. Slično je i sa međunarodnim konkursima. Fondacije i udruženja nisu privredni subjekti pa nismo sigurni da ćemo biti obuhvaćeni merama koje država priprema za privatni sektor. U svakom slučaju, veoma je važno da upoznamo javnost da će i ovaj, civilni sektor biti ugrožen. I u njemu postoje zaposleni koji pružaju brojne usluge i pomoć osobama sa invaliditetom, starima, deci sa smetnjama u razvoju, bolesnima od retkih i hroničnih oboljenja, ženama sa iskustvom nasilja, neki od njih razvijaju socijalna preduzeća koja po pravilu zapošljavaju osobe iz najranjivijih grupa koje sam gore pomenuo. Lokalne male organizacije u mnogome zavise od lokalnih samouprava i malih donacija privrede iz neposrednog okruženja. Opštine i gradovi su skoro u potpunosti obustavile davanja, a privatni sektor je i sam pogođen padom ekonomske aktivnosti zbog pandemije pa će tako presušiti i njihove donacije. Udruženja i socijalna preduzeća doći će vrlo brzo u situaciju u kojoj će biti prinuđeni da otpuštaju zaposlene iz najranjivijih kategorija, kojima ne obezbeđuju samo posao (i zaradu) već i psiho-socijalnu i svaku drugu podršku, dok ćemo istovremeno imati paradoks da će prvatni poslodavaci koji svoje radnike tretiraju kao deo opreme dobijati subvencije za iste te radnike, a zaposleni u javnom sektoru neće ni osetiti posledice ove nadolazeće ekonomske krize. Organizacije civilnog društva rade ogroman posao za građane ove zemlje koji država ne može da obavi, i svakako treba pomoći i ovom sektoru kroz najavljene ili neke druge buduće mere.

Click