Privreda

socijalno-bankarstvo.png
Javni servis15. Jul 2020.

Pristup finansiranju predstavlja jedan od najvećih poslovnih izazova za srpske firme, a posebno za mikro i mala preduzeća. Za osam godina, koliko USAID sprovodi anketu 1000 preduzeća, pristup finansiranju je na samom vrhu liste prepreka sa kojima se preduzeća suočavaju nastojeći da investiraju u proizvodnju, konkurentnost i otvaranje novih radnih mesta. Ovi stavovi privrednika nisu iznenađenje, s obzirom da Srbija ima najlošiju ponudu finansijskih proizvoda za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) u regionu. Dok većina ostalih zemalja ima u ponudi širok spektar finansijskih proizvoda koji su na raspolaganju sektoru MMSP, poput mikrofinansiranja, faktoringa, finansiranja putem kapitala, grupnog finansiranja tzv. „crowdfunding“, tradicionalno bankarsko finansiranje je najrazvijeniji i najdominantniji eksterni izvor finansiranja za srpska preduzeća.

929ba72c-1280x902.jpg
Javni servis12. Jul 2020.

Kriza evra koja je počela pre desetak godina dugo je prikazivana kao rezultat sukoba štedljivog severa i rasipničkog juga. Uzrok te krize zapravo je bio klasni rat koji je Evropu, pa i njene kapitaliste, značajno oslabio u odnosu na Sjedinjene Države i Kinu. Što je još gore, odgovor Evropske unije na pandemiju, uključujući evropski fond za oporavak koji se razmatra, dodatno će produbiti ovaj klasni sukob i naneti još jedan težak udarac evropskom društveno-ekonomskom modelu.

Članak je prenet sa portala Radio Slobodna Evropa.