Privreda

paul-fiedler-q1QPK60bv1g-unsplash-1280x853.jpg
Javni servis17. januar 2020.

Kapitalizam vlada svetom. Uz nekoliko zanemarljivih izuzetaka, ekonomske aktivnosti na našoj planeti svuda su organizovane na isti način: rad je dobrovoljan, kapital uglavnom u privatnim rukama, koordinacija proizvodnje je decentralizovana i motivisana profitom.

Članak je prenet sa portala Danas.