eilis-garvey-dI_S0Kyq1Z0-unsplash-1280x851.jpg
Javni servis20. January 2023.
Portal “Politico” nedavno je objavio članak o odustajanju od koncepta slobodne trgovine najvećeg trgovinskog bloka – Evropske Unije. Bitno je napomenuti da se radi o izmeni koncepta slobodne trgovine na liniji EU – ostatak sveta. Unutrašnje tržište EU ostaje takvo kakvo jeste – relativno slobodno. Razlog za promenu narativa i vrednosnih stavova je vrlo jasan.
martin-katler-vgPgg8X2NyA-unsplash-1280x720.jpg
Javni servis19. January 2023.
Postoji mnogo zanimljivih sličnosti između Srbije i Slovačke. Kao i Srbija, Slovačka je takođe bila deo federativne države i to njen manje razvijen deo (slično kao i Srbija u odnosu na Sloveniju i Hrvatsku u okviru Jugoslavije). U tranziciju je krenula prilično kasno jer se prvo bavila nerešenim nacionalnim pitanjem – nezavisnošću i stvaranjem po prvi put nezavisne države, a i taj početak tranzicije bio je prilično haotičan.
Javni servis26. June 2022.
Ne samo na nedavnim izborima, nego i u dronjcima srpskog javnog mnjenja uopšte, provlači se mantra da su ekološke i “zelene“ teme neotuđiva tema i vlasništvo političke levice, najčešće (ne uvek!) sa otvoreno antiliberalnim i anti-kapitalističkim pozicijama. Ovo je tema o kojoj postoji toliko neutemeljenih, potpuno mitoloških i čisto propagandnih predrasuda da je veoma, veoma teško doći i do malog dela istine u ograničenom formatu kakav je tekst u ovoj rubrici. 
Untitled-design-1-2-1280x953.png
Javni servis22. June 2022.
U postojećim okolnostima u kojima postoji evidentan, kako zamor od proširenja na strani EU, tako i zamor od pristupanja iz ugla država Zapadnog Balkana, jedan ovakav inovativan predlog, iako ne može garantovati uspeh, svakako predstavlja priliku da se višegodišnji proces evropskih integracija regiona konačno okonča članstvom ovih država u EU.