Novosti

john-moeses-bauan-6ner152Cc6c-unsplash-1280x853.jpg
Javni servis26. Jul 2020.

Ministri iz Španjolske, Italije i Portugala Pablo Iglesias, Nunzia Catalfo i Ana Mendes Godinho apelirali su na evropske institucije da uvedu panevropski minimalni dohodak u cilju zadovoljenja osnovnih potreba svih ljudi te borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Njemačka je izgleda spremna razmotriti prijedlog za vrijeme svog predsjedanja EU-om.

Predrag-milojevic.jpg
Javni servis21. Jul 2020.

Da je zaživeo san o fondu čuvenog novinara Predraga Milojevića, naša zemlja, odnosno novinari, imala bi sada svake godine dodeljivanje "srpskog Pulicera". Ovako, zbog neurednog testamenta koji se pred sudom nije mogao smatrati valjanim, zaostavština domaće žurnalističke legende, vredna oko milion evra, podeljena je među naslednicima.