Untitled-1-5.jpg
Javni servis1. October 2021.
30 godina od početka napada na Dubrovnik, 25 godina od ukidanja sankcija; 10 godina od prvog popisa u Srbiji nakon proglašenja nezavisnosti; 75 godina od proglašenja krivim 22 lidera nacističke Nemačke U Nirbernškom procesu; Dvadeset godina kako je Narodna skupština Republike Srbije usvojila Zakon o saradnji sa haškim Tribunalom.