knjiga-kroz-visoku-travu-masa-zivkovic-ppm-enklava-knjizara-roman-foto2-70836.jpg
Javni servis27. July 2021.
Bavio sam se izdavaštvom, na neki način potpisao nekoliko stotina, možda i hiljadu i nešto knjiga. Uprkos činjenici da je najveći broj knjiga imao neverovatne vrednosti, od literarnih, do naučnih, u startu je bilo jasno da bez ozbiljne podrške za prevod ili za honorare i štampu, neće biti mogućnosti da te knjige, saznanja, pesme, romani, dođu do čitalaca.
Zena-bliznjega-tvoga.jpg
Javni servis20. July 2021.
Laka literatura, reklo bi se, porodična drama, triler… Sve u jednom. Odlična „knjiga za leto“, a i inače. Društvena angažovanost, globalna aktuelnost vezana je za nasilje koje žene doživljavaju od strane predatora, koji su zavisni od potrebe za potpunom kontrolom nad žrtvom.
jelleke-vanooteghem-Wa-HNVNskTI-unsplash-1280x853.jpg
Javni servis18. July 2021.
Uvek mi je posebno teško saznanje da imamo izvanredne organizacije koje se profesionalno i posvećeno bave određenom npr. patologijom ili društvenim problemom, a da se što takve organizacije mogu da urade na promenama, prevenciji, zagovaranju, stručnim predlozima u oblasti zakonodavstva i prakse ne koristi na pravi način. To mi deluje kao situacija kada postoji saznanje o npr. pedofiliji, a da se ne uradi ono što je neophodno, već se potiskuje i prikriva.