Stalna radna grupa za bezbednost novinara u poseti Norveškoj sa ciljem jačanja preventivnih mehanizama za zaštitu bezbednosti novinara (FOTO)

23. October 2023.
Stalna radna grupa za bezbednost novinara (SRG) posetila je Norvešku od 16. do 18. oktobra gde se, u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji i Norveške ambasade, sastala sa predstavnicima mnogobrojnih institucija i organizacija koje se bave slobodom medija i bezbednošću medijskih radnika.
DSC00651
U Ministarstvu pravde i javne bezbednosti: Dragana Bjelica UNS, Bekir Dudić MUP, Ognjenka Lakićević OSCE, Veran Matić ANEM, Tatjana Vasiljević – Veljković Vrhovno javno tužilaštvo, Olivera Mladenović Osnovno javno tužilaštvo Niš, Stevan Ristić, Vreme i Asocijacija medija i predstavnici domaćina.Autor fotografije: Miroslav Janković OSCE (fotografiju mediji mogu slobodno da koriste u svrhu izveštavanja o Stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara uz navođenje autora)

Izvor: Saopštenje Stalne radne grupe za bezbednost novinara

Cilj posete bila je razmena znanja i iskustava sa norveškim partnerima o prevenciji krivičnih dela i efikasnijem procesuiranju napada i pretnji novinarima u digitalnom okruženju. Reč je o aktivnosti koja je predviđena Akcionim planom SRG za 2023. godinu.

Na sastanku u Ministarstvu pravde i javne bezbednosti predstavnicima SRG je predstavljen izveštaj Norveške komisije za slobodu izražavanja iz 2022. godine čiji rezultati su pokazali da je tek 10 odsto anketiranih novinara bilo izloženo napadima i/ili pretnjama. Ovaj procenat je više od 5 puta manji u odnosu na slično istraživanje koje je, za potrebe SRG, iste godine sprovedeno u Srbiji, a prema kome je 55 odsto anketiranih novinara potvrdilo da su bili meta nekog napada ili pritiska. 

 

Pored predstavnika policije Norveške: Miroslav Janković OSCE, Veran Matić ANEM, Stevan Ristić Asocijacija medija, Ognjenka Lakićević OSCE, Bekir Dudić MUP, Olja Milošević UNS, Dragana Bjelica UNS, Ljiljana Stojanović Asocijacija onlajn medija, Nataša Jovanović Asocijacija onlajn medija i Slavko Ćuruvija Fondacija, Veljko Milić Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Olivera Mladenović Osnovno javno tužilaštvo Niš, Tatjana Vasiljević Veljković Vrhovno javno tužilaštvo i Rade Đurić NUNS. Autor fotografije: Miroslav Janković OSCE (fotografiju mediji mogu slobodno da koriste u svrhu izveštavanja o Stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara uz navođenje autora)

Predstavnici policije i tužilaštva su govorili o značaju preventivnih mera i saradnje pošto, po njihovom iskustvu, efikasna strategija sprečavanja krivičnih dela zahteva koordiniranu akciju i aktivan pristup svih relevantnih aktera. 

 

Bekir Dudić MUP, Veljko Milić NDNV, Veran Matić ANEM. Autor fotografije: Miroslav Janković OSCE (fotografiju mediji mogu slobodno da koriste u svrhu izveštavanja o Stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara uz navođenje autora)

Pored toga, predstavnici norveške policije su naglasili da se njihova strategija prevencije u dobroj meri zasniva na permanentnom prisustvu na svim digitalnim platformama i mrežama gde kroz komunikaciju sa građanima dobijaju informacije o krivičnim delima koja se pripremaju ili dešavaju u realnom životu, za koja inače ne bi nikada saznali. 

 

Članovi Stalne radne grupe za bezbednost novinara u tužilaštvu. Autor fotografije: Miroslav Janković OSCE (fotografiju mediji mogu slobodno da koriste u svrhu izveštavanja o Stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara uz navođenje autora)

U razgovorima o pravnom okviru zaštite bezbednosti novinara, SRG je saznala da norveški Krivični zakonik predviđa krivično delo “Mešanje u rad važnih društvenih institucija”, u koje spadaju i mediji, a kojim je predviđena kazna zatvora do 6 godina za ometanje, nasilje, pretnje i druga protivpravna ponašanja prema medijima. Pored ovog krivičnog dela, koje se vrlo retko primenjuje u praksi, norveški pravni sistem ne pruža posebnu pravnu zaštitu novinarima i drugim medijskim radnicima. 

Na sastanku sa Norveškim medijskim regulatornim telom, delegacija SRG se upoznala sa strukturom, organizacijom i ovlašćenjima ovog tela kao i sa zakonskim rešenjima koji se odnose na finansiranje medija i njihovu odgovornost za poštovanje zakona i profesionalnih standarda novinarske profesije. SRG je dobila informacije i o aktivnostima Norveškog regulatornog tela u okviru Evropske platforme regulatornih tela (EPRA) koju čine 56 regulatornih tela iz 47 evropskih država.

 

Članovi Stalne radne grupe za bezbednost novinara u tužilaštvu. Autor fotografije: Miroslav Janković OSCE (fotografiju mediji mogu slobodno da koriste u svrhu izveštavanja o Stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara uz navođenje autora)

Predstavnici Norveškog sindikata novinara, koje ima 8700 članova što predstavlja više od 90 odsto od ukupnog broja novinara u ovoj zemlji, istaklo je da je ključni razlog za bezbedan rad novinara u ovoj zemlji kvalitetna organizacija okruženja u kojem medijski profesionalci rade. Naročito su istakli odličnu saradnju sa norveškim državnim institucijama koje razumeju značaj slobodnih medija i poštuju važnu ulogu novinara i medija u demokratskim društvima. Vrhovni sud Norveške, po njihovim rečima, zauzeo je stav da nasilje nad novinarima mora da ima za posledicu strože kažnjavanje. Istakli su i da je u Norveškoj najveći problem nasilje nad norveškim novinarima koji rade van zemlje i izveštavaju iz kriznih situacija.  

Sa predstavnicima Norveškog udruženja urednika, koje ima 800 članova od čega 350 glavnih urednika i oko 450 zamenika, i Saveta za štampu, SRG je razgovarala o zaštiti novinarskih izvora i poštovanju Etičkog kodeksa. Norveški urednici su naročito naglasili značaj Sporazuma o pravima i dužnostima urednika koji su sklopili sa Udruženjem vlasnika medija po kome nijedan organ vlasti, medijski vlasnik, komercijalni akter, kao ni bilo koja druga interesna grupa, ne sme da se meša u slobodu i uređivačku politiku medija. 

 

Članovi Stalne radne grupe za bezbednost novinara u Udruženju novinara Norveške sa Espen Brinsrud, šefom odeljenja za novinarstvo i organizaciju. Autor fotografije: Miroslav Janković OSCE (fotografiju mediji mogu slobodno da koriste u svrhu izveštavanja o Stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara uz navođenje autora)

Razmatranje mogućnosti za uspostavljanje saradnje i eventualno postizanje sličnog sporazuma u Srbiji biće jedna od potencijlanih budućih inicijativa, pored drugih vezanih za prevenciju krivičnih dela i veću bezbednost novinara u digitalnom okruženju.

Na kraju, norveški partneri su vrlo pozitivno reagovali na dosadašnji rad SRG koji im je predstavljen kroz izveštaje koji pokrivaju period od 2017 do 2022 godine. Naročito su istakli vrednost izgradnje institucije koja se bavi zaštitom bezbednosti novinara, potrebu za stalnom edukacijom pripadnika organa za sprovođenje zakona i novinara, važnost vođenja baze podataka o napadima na novinare i, za njih, iznenađujuće operativnim radom Stalne radne grupe i dobrom saradnjom novinara i institucija. 

Stalnu radnu grupu za bezbednost novinara čine predstavnici Vrhovnog javnog tužilaštva, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Udruženja novinara Srbije (UNS), Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS), Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine (NDNV), Asocijacije medija (AM), Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) i Asocijacije onlajn medija (AOM) kao i Misije OEBS-a u Srbiji u statusu posmatrača.

 

Veran Matić sa Stine Fridnes Bjeland, iz Nacionalnog sajber centra Norveške policije. Autor fotografije: Miroslav Janković OSCE (fotografiju mediji mogu slobodno da koriste u svrhu izveštavanja o Stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara uz navođenje autora)

Projekat studijske posete SRG Norveškoj realizovan je uz podršku Delegacije Evropske Unije u Srbiji. 

Click