Otvaranje Nacionalnog prevodilačkog centra – Fotogalerija

23. September 2021.
Pokretanjem centra više od 70.000 gluvih i nagluvih ljudi, kao i članova njihovih porodica će moći da koriste jedinstveni servis prevođenja, sa i na znakovni jezik, što će im omogućiti samostalan život i kretanje, kao i kvalitetniju svakodnevicu.
0C5A3557
Recitovanje na znakovnom jeziku

Otvaranje Nacionalnog prevodilačkog centra omogućeno je zahvaljujući angažovanju Gradske organizacije gluvih Beograda, Saveza gluvih i nagluvih Srbije i Udruženju mladih gluvih Srbije uz pomoć Srpskog filantropskog foruma i donaciji od 16,2 miliona dinara kompanije Japan Tobacco International (JTI). Kompanija JTI je obezbedila sredstva za pokretanje centra i prvu godinu rada – nabavljanje opreme i angažovanje prevodilaca, kao i za razradu i primenu aplikacije i opreme za video relej servis potreban za prevođenje na daljinu.

 

Click