Rezultati rada Stalne radne grupe za bezbednost novinara u 2023. godini

23. December 2023.
Stalna radna grupa za bezbednost novinara (SRG) održala je u petak 22. decembra poslednji redovni sastanak u ovoj godini, na kojem su razmatrani tekući slučajevi napada i ometanja rada novinara i na kojem je usvojen godišnji izveštaj za 2023. godinu.
TV kamere ilustracija. BEZ POTPISA

Izvor: Saopštenje za javnost

Članovi SRG su razmenili informacije o događajima koji su prethodnih dana privukli pažnju javnosti, a pre svega o slučajevima Isidore Kovačević, glavne i odgovorne urednice Podrinjskih iz Šapca, i ekipe N1 koju je, po njihovim navodima, pratilo nepoznato lice na motoru. Oba incidenta su prijavljena kontakt tačkama policije i tužilaštva i SRG će pažljivo pratiti njihov dalji razvoj.

Predstavnici Vrhovnog javnog tužilaštva upoznali su članove SRG sa zvaničnim podacima iz njihove statistike o formiranim predmetima ugrožavanja bezbednosti novinara od 01. januara do 30. novembra ove godine. U pomenutom periodu, formirano je 73 predmeta, i to 4 u januaru, 3 u feburaru, 7 u martu, 8 u aprilu, 12 u maju, 9 u junu, 8 u julu, 6 u avgustu, 5 u septembru, 8 u oktobru i 3 u novembru. Broj registrovanih predmeta u 2023. godini nešto je manji nego u istom periodu prethodne godine, kada ih je bilo 76.

Kada je reč o predmetima iz 2023. godine, prvostepena ili konačna odluka doneta je u 23 slučaja, što predstavlja 31.51 odsto od ukupnog broja predmeta. U 9 je doneta osuđujuća presuda, a 14 predmeta okončano je rešenjem tužilaštva o odbačaju krivične prijave (zbog nepostojanja krivičnog dela), odnosno službenom beleškom da nema mesta pokretanju krivičnog postupka. U preostalih 50 slučajeva, tužilaštvo i policija i dalje postupaju.

Takođe, tužilaštvo je registrovalo ukupno 19 napada na novinarke i 43 na novinare (ima više napada na iste novinarke i novinare, pa se zbog toga broj ne poklapa sa 73 predmeta registrovanih ove godine).

Razmatrajući Godišnji izveštaj o svom radu, članovi SRG su zaključili da je ova poslednja godina obeležena određenim pomacima u ostvarenim rezultatima, nešto boljoj statistici kada je reč o broju napada i procesuiranim slučajevima, većem broju sprovedenih aktivnosti i projekata, i većoj vidljivosti SRG u stručnoj, ali i široj javnosti.

Pretnjama je bilo izloženo 35 redakcija, i pojedinih novinara. Ekipa podkasta „Dobar, loš, zao“ dobila je najviše pretnji, potom novinari redakcije Nova S i Danas-a. Novinari N1 prijavili su pet slučajeva pretnji, Blica 4, a Foneta 4, kao i portala Niška inicijativa.

Posebno važan iskorak napravljen je u komunikaciji i saradnji SRG sa novinarima i predstavnicima tužilaštva i policije na lokalnom nivou. Samo tokom 2023. godine, predstavnici SRG posetili su Niš, Novi Sad, Čačak, Novi Pazar, Suboticu i Pančevo, gde su se sastali sa preko 100 lokalnih novinara, tužilaca i policajaca i razgovarali o tekućim slučajevima i opštoj bezbednosnoj situaciji u kojoj medijski profesionalci rade.

Od početka 2023. godine, SRG je, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, realizovala 15 aktivnosti, od kojih su neke zahtevale višemesečne pripreme (poput studijske posete Norveškoj), a u nekima se pod realizacijom jedne aktivnosti smatra 6 različitih događaja (kao što su posete SRG lokalnim sredinama). Godišnji izveštaj SRG će biti zvanično predstavljen javnosti tokom januara 2024. godine.

SRG će sledeće godine poseban akcenat u svom radu staviti na obuke novinara o bezbednom izveštavanju tokom protesta i drugih javnih okupljanja, a planira se i rad na sklapanju memoranduma koji bi predvideo protokole komunikacije i saradnje novinarskih i medijskih udruženja sa tužilaštvom i policijom u pripremi za proteste u funkciji prevencije potencijalnih napada.

Takođe, dogovoreno je i da od sledeće godine zvanična baza podataka Vrhovnog javnog tužilaštva o napadima na novinare sadrži posebnu kategorizaciju krivičnih dela izvršenih prema novinarkama, što će predstavljati ispunjenje obaveze koje su 45 država-učesnica, uključujući i Srbiju, preuzele na poslednjem Ministarskom savetu OEBS-a, održanom 01. decembra u Skoplju, kada je usvojena Zajednička izjava o bezbednosti žena novinarki.

Usvajanjem Godišnjeg izveštaja precizirane su i aktivnosti SRG koje će biti sprovedene sledeće godine, u vidu nastavka implementacije Akcionog plana SRG, koji važi za period od 2023. do 2025. godine. Sve aktivnosti predviđene ovim dokumentom biće sprovedene u saradnji i uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji.

SRG, koja je osnovana u januaru 2017. godine, čine predstavnici Vrhovnog javnog tužilaštva, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Udruženja novinara Srbije, Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine, Asocijacije medija, Asocijacije nezavisnih elektronskih medija, Asocijacije onlajn medija, kao i Misije OEBS-a u Srbiji u statusu posmatrača.

Click