Čomić: Do kraja godine ratifikacija Opcionog protokola; Ćurčić: To bi bila velika stvar za zaštitu ljudskih prava u Srbiji

25. February 2022.
O važnosti usvajanja Opcionog protokola za uživanje ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava već godinama govori nevladina organizacija A11. U emisiji Marker prvi put su dobili i javno obećanje od ministarke za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordane Čomić da će taj dokument biti usvojen u drugom kvartalu ove godine.
2022022422020_715f4e63d469636587a07930ee7e52292cb9b0c8bbec963eb4c228151e022d37
Foto: Insajder/Snimak ekrana

Izvor: Insajder

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Ministarstvo spoljnih poslova su se dogovorili oko koraka kako bi Parlament Srbije do kraja godine ratifikovao Opcioni protokol, rekla je ministarka Čomić.

„Ideja je da se ratifikuje Opcioni protokol kojim bi praktično uložili u vladavinu prava jer bi državu učinili odgovornom. Slično kao Istanbulska konvencija ili druge vrste protokola. Ako neko kome su ugrožena ekonomska, socijalna i kulturna prava ne dobije odgovarajuće zadovoljenje pred državom onda ima mesto gde će se njegovo pravo zadovoljiti“, kaže Čomić.

Ratifikacijom Opcionog protokola suštinski bi se zaokružio sistem zaštite ljudskih prava u Srbiji, objašnjava programski koordinator A11 – Inicijative za ekonomska i socijalna prava Danilo Ćurčić.

„To bi bila zaista velika stvar za zaštitu generalno ljudskih prava u Srbiji. Ovo ne znači da će doći do desetine hiljada nekakvih predmeta pred Komitetom već da ćemo imati jedan dodatni mehanizam koji će biti kontrolni mehanizam kako organima uprave tako i pravosuđa i svima onima koji su zaduženi za ostvarivanje prava građana u Republici Srbiji“, kaže Ćurčić.

Da će štititi ekonomska, socijalna i kulturna prava građana u skladu sa Međunarodnim paktom Ujedinjenih nacija prvo se 1971. obavezala Socijalistička Federativna, a 2001. i Savezna Republika Jugoslavija. Država Srbija danas ima obavezu da deluje u skladu sa odredbama Pakta i da o stanju ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava svojih građana izveštava Komitet Ujedinjenih nacija. Sastanci na kojima države potpisnice pred UN odgovaraju na pitanja ovih prava, održavaju se svake četiri godine. U poslednja tri dana državna delegacija Srbije odgovarala je baš na ova pitanja.

Međutim, neposredno pred početak sastanka, predstavnici Komiteta dali su priliku i civilnom sektoru da govori o istoj temi jer do Komiteta nije stigao samo izveštaj države već i onaj koji je sačinila grupa nevladinih organizacija.

Tako odgovor na pitanje – kakvo je trenutno stanje ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava građana Srbije, zavisi od toga koga pitate. Sve je u redu pokazuje analiza države, ali sa druge strane analiza nevladine organizacije kaže da nije baš tako.

Ceo razgovor sa ministarkom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordanom Čomić i programskim koordinatorom A11-Inicijative za ekonomska i socijalna prava Danilom Ćurčićem možete pogledati u emisiji Marker.

Click