Nove mere i koraci Stalne radne grupe za bezbednost novinara

25. December 2020.
Saopštenje sa sastanka Stalne radne grupe za bezbednost novinara.
andrew-medhat-0kDy7cuLVd8-unsplash
Ilustracija. Foto: Andrew Medhat / Unsplash

Zamenik Republičkog javnog tužioca Branko Stamenković predstavio je na današnjoj sednici Stalne radne grupe za bezbednost novinara, novo  Opšte obavezno uputstvo koje je Republički Javni tužilac uputio tužilaštvima sa ciljem podizanja bezbednosti novinara u Republici Srbiji. Novinu u ovom uputstvupredstavlja obavezivanje tužilaca na urgentno postupanje kada je reč o predmetima vezanim za ugrožavanje bezbednosti novinara, dvadesetčetvoročasovno dežurstvo tužioca koji je određen da se bavi prijavama napada na novinare (83 tužioca osnovnih i viših tužilaštava i 4 apelaciona su kontakt tačke sa razmenu informacija sa novinarskim udruženjima). Za nepostupanje po obavezujućem uputstvu predviđena je mogućnost pokretanja disciplinskog postupka protiv odgovornih lica u tužilaštvu.

Predstavnici novinarskih i medijskih udruženja, pozdravili su ovaj potez RJT i ocenili da je iskorak kada je reč o stvaranju uslova za efikasnije reakcije u slučajevima kada je ugrožena bezbednost novinara u Republici Srbiji.

Predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova Slobodan Malešić izvestio je da je policija revidirala spisak kontakt osoba, pa će tako novinarima i predstavnicima udruženja biti dostupno 99 policijskih službenika koji će preuzimati sve prijave za napade u regionima koje pokrivaju.

Ove promene su rezultat iskustva četvorogodišnjeg rada Stalne radne grupe za bezbednost novinara, kao i sprovedenih analiza rada unutar Tužilaštva i MUPa.

Povodom neujednačenih podataka o slučajevima ugrožavanja bezbednosti novinara, Republičko javno tužilaštvo je izvršilo reviziju evidencije u odnosu na baze podataka koje se vode  NUNS i UNS. Ustanovljeno je da tužilaštvo u svojoj evidenciji nije imalo 21 slučaj koji su se nalazili u bazama udruženja, od čega 13 događaja nije ranije bilo evidentirano, a 8 slučajeva nije u smislu zaštite bezbednosti novinara ili u vezi sa novinarskim poslom. Tužilaštvo novim obavezujućim uputstvom precizira načine evidentiranja i obavezuje tužilaštva pod pretnjom disciplinskim merama da urednije vodi evidencije.

Sa druge strane, Branko Stamenković je naveo da u evidencijama NUNSa i UNSa ima i slučajeva koji ili ne predstavljaju ugrožavanje bezbednosti novinara ili nema ubedljivih dokaza da je krivično delo učinjeno u vezi sa novinarskim poslom.

Novinarska udruženja NUNS i UNS prema dogovoru dostavili su svoje evidencijeovogodišnjih napada, pritisaka, pretnji novinarima i medijskim radnicima, međukojima su i slučajevi u kojima je traženo od policije i tužilaštva da utvrde šta se dogodilo.

Dogovoreno je da se pronađe novi način evidentiranja napada koji će doprineti ujednačavanju podataka o broju i vrsti krivičnih dela učinjenih na štetu novinara.

Kada je reč o pregledu stanja u 2020. godini do 15. decembra, u evidenciji RJT registrovano je 49 predmeta koji se vezuju za bezbednost novinara. Od tog broja, u 3 predmeta je doneta osuđujuća presuda, u 2 predmeta doneta je odluka da nema mesta pokretanju pripremnog postupka protiv maloletnog lica, u 7 predmeta doneto je rešenje o odbačaju, u 5 predmeta doneta je službena beleška, u 1 predmetu u toku je postupak pred sudom po optužnom aktu javnog tužioca, u 13 predmeta u toku je postupak  sprovođenja dokaznih radnji, u 15 predmeta u toku je postupak po zahtevu za prikupljanje potrebnih obaveštenja a u 3 predmeta razmatra se činjenično stanje radi donošenja odluke. U 14 predmeta identitet počinioca nije otkriven.

Stalna radna grupa za bezbednost novinara pripremila je i Akcioni plan za naredne dve godine koji obuhvata niz aktivnosti kojima će se unaprediti rad SRG, kako bi se stvorili bolji uslovi za krivično pravnu zaštitu novinara i medijskih radnika. Predstavnik OEBSa u Stalnoj radnoj grupi informisao je prisutne da će ova organizacija nastaviti da podržava njen rad kroz direktnu pomoć aktivnostima i projektima definisanim novim Akcionim planom.

Click