Saopštenje za javnost Republičkog javnog tužilaštva

25. December 2020.
Republički javni tužilac Zagorka Dolovac je 24. decembra 2020 godine donela Opšte obavezno uputstvo namenjeno svim apelacionim, višim i osnovnim javnim tužilaštvima u Republici Srbiji kojim se nalažu radnje i mere radi postizanja zakonitosti, delotvornosti i jednoobraznosti u postupanju javnih tužilaštava u predmetima krivičnih dela kojima je ugrožena bezbednost novinara i medijskih radnika.
Dolovac1
Republički javni tužilac Zagorka Dolovac. Foto: Medija centar Beograd

Ovim uputstvom je, između ostalog, naloženo hitno postupanje javnih tužilaštava u predmetima u kojima se kao oštećeni, tj. žrtve izvršenja krivičnih dela, javljaju lica koja obavljaju poslove od javnog značaja u oblasti informisanja a u vezi poslova koje obaljaju. Hitnost se ogleda u određivanju rokova od najkasnije 24 časa za dodelu predmeta u rad od momenta prijema krivične prijave ili obaveštenja o izvršenju eventualnog krivičnog dela, kao i periodu od najkasnije 48 časova za preduzimanje prve tužilačke radnje u ovim predmetima, uz obavezno kontaktiranje oštećenog, tj. novinara, radi dalje saradnje.

Uputstvom je predviđeno i značajno proširenje mreže kontakt tačaka za postupanje u predmetima u kojima je novinarima i medijskim radnicima ugrožena bezbednost povodom posla koji obavljaju tako što je naloženo da u svakom javnom tužilaštvu mora biti određen zamenik javnog tužioca koji će specijalizovano postupati u ovim predmetima i koji će sarađivati kako sa nadležnim državnim organima, tako i sa ovlašćenim kontakt-tačkama po ovom pitanju u ime novinarskih udruženja i medijskih asocijacija.

Republički javni tužilac Zagorka Dolovac je prilikom donošenja obaveznog uputstva rekla da smatra da će primena naloženih mera značajno doprineti povećanju nivoa bezbednosti novinara i medijskih radnika u Republici Srbiji u okviru nadležnosti javnih tužilaštava, te da je saradnja sa novinarskim udruženjima i medijskim asocijacijama u tom smislu od izuzetnog značaja.

Click