Na mom radaru: Ivanka Marković

21. October 2023.
Istoričarka Ivanka Marković, rođena u Beogradu. Osnovne škole su bile Braća Ribar i Đorđe Jovanović, a gimnazija Prva beogradska... Sve su uz „Kališ“, znali smo staze, stazice , u Donji Grad samo u grupi. išli u bioskop. Ništa lepše. Časovi likovnog u prirodi da slažemo boje... Diplomirala sa na Grupi za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dnevnik u ruke i do kraja radnog veka. Umešalo se pozorište, aktivnosti sa omladinom... I STIGAO KALEMEGDAN.

Izvor: Novi magazin

ZNANJE JE MOĆ

Dragi čitaoci, šta da radi čovek kad ima vremena, ima znanja i ima mogućnosti da se bavi kreativnim poslom? I, grupa nas profesora je odlučila da nastavi svoj posao podučavanja, sada u okvir u organizovanja društva „Moj Kalemegdan-Naš Kalemegdan, sa motom UPOZNAJ i SAČUVAJ!

CILJEVI

Prvo smo odredili osnovne ciljeve:

  1. Upoznavanje prostora Kalemegdana kao kulturno istorijskom i prirodnom celinom, što znači sa istorijskim spomenicima, arheološkim nalazištima, hidrogeološkim podacima, florom i faunom. Veoma je važno shvatiti da Kalemegdan ne čini samo Tvrđava nego i Donji Grad i Javni park. Na taj način bi se upoznali dublje sa kulturnim nasleđem našeg Kališa… i bili borci za njegovo očuvanje i negovanje. 

Prvi sastanak je bio u Donjem Gradu 14. oktobra kod Spomenika Braniocima Beograda 1915. Zašto tu? Da bi se popeli kod Pobednika moramo krenuti od Donjeg Grada, od njegove veličine , prostora, šta se sve nalazi neistraženo i da kao Udruženje delujemo kroz Zakon o kulturnom nasleđu, zakone o svojini – šta je javna svojina, privatna svojina, šta je javno dobro, šta je kulturno dobro… – da bi odbranili Kalemegdan od zidanja poslovno stambenih objekata i ideja kao gondola, kojom bi bio narušen Kalemegdan u svakom pogledu.

ZAŠTIĆENI PROSTOR

Savet za borbu protiv korupcije u Saopštenju od 10. oktobra 2023, između ostalog, rekao je da je poslovno-stambeni prostor izgrađen na zaštićenom prostoru Beogradske tvrđave koji obuhvata i prostor na kome se odigrala velika bitka 1915. godine. Podignut je Spomenik Braniocima Beograda ( vajar Nikola Milunović). Sasvim je jasno što smo krenuli iz Donjeg Grada.

Želimo da Kalemegdan uđe na UNESK-ovu listu svetskog nasleđa. Moraju se ispuniti određeni kriterijumi za ulazak na listu. Tu smo da se potrudimo i pomognemo.

To je naš cilj. 

LIČNO

Svi imamo stare-stare porodične fotografije a i novije i nove. Znamo priče predaka a i naše i eto lepe prilike za pravljenje albuma, možda i neke predstave sa temama o Kališu. Nušić nas čeka. Na Facebook-u imamo otvorenu stranicu Moj Kalemegdan – Naš Kalemegdan. Za desetak dana krenućemo sa informacijama iz kalendara za neke buduće događaje. 

Pridružite se!

Veliku zahvalnost dugujemo i udruženju Evropa Nostra koje ima razrađen sistem organizovanja određenih akcija i čija iskustva možemo da prilagodimo nama.

Tekst je prenet sa portala Novi magazin.

Click