Od danas u Srbiji ‘SOS telefon’ za prijavu ugrožavanja novinara

1. March 2021.
Novinarke i novinari u Srbiji koji smatraju da im je ugrožena bezbednost mogu od danas da to besplatno prijave na non-stop dostupan "SOS telefon" (0800 100 115).

Novinarke i novinari u Srbiji koji smatraju da im je ugrožena bezbednost mogu od danas da to besplatno prijave na non-stop dostupan “SOS telefon” (0800 100 115).

Vlada Srbije je saopštila da će na telefonske pozive odgovarati pravnici koji imaju iskustvo u radu na slučajevima nasilja prema medijskim radnicima. Novinari će od njih dobijati informacije o kontaktima u policiji i tužilaštvu nadležnim za region u kojem rade ili u gde se dogodila pretnja ili nasilni akt.

Ako je reč o delima koji se ne gone po službenoj dužnosti već po privatnim tužbama, novinari će dobiti informacije o tome kako se piše tužba ili će biti upućeni na pravnu podršku udruženja novinara, navedeno je u saopštenju.

Ta služba je uvedena u sklopu aktivnosti Radne grupe za bezbednost i zaštitu novinara koju je osnovala Vlada Srbije, a Telekom Srbije je dao opremu i omogućio koordinaciju sa svim operaterima.

“Ovo je prvi korak u realizaciji planiranih aktivnosti na zaštiti novinara i povećanju bezbednosti. Na ovaj način ćemo pojednostaviti prijavljivanje pretnji i napada i dodatno informisati i edukovati novinare o ostvarivanju njihovih prava”, rekao je član Radne grupe Veran Matić.

Click