Željko Mitkovski – Ukidanje pdv na donacije povećaće obim doniranja

13. April 2020.
Sagovornik - Željko Mitkovski, Koalicija za dobročinstvo
zeljko mitkovski n1

N1: Članovi Saveta za filantropiju iz Кoalicije za dobročinstvo uputili su preporuku Vladi Republike Srbije da se svi donatori koji doniraju neoprofitnim organizacijama, udruženjima, fondacijima i zadužbinama oslobode plaćanja PDV-a tokom perioda vanrednog stanja. Merama koje je usvojila Vlada, plaćanja PDV-a nisu oslobođeni svi u ovom lancu, a tim povodom razgovaram sa Željkom Mitkovskim iz Fondacije „Ana i Vlade Divac”, koja je i članica Koalicije za dobročinstvo. Dobar dan i hvala Vam što govorite za N1.

ŽELJKO MITKOVSKI ( Fondacija Ana i Vlade Divac): Dobar dan i veliki pozdrav svim gledaocima N1 i srećan Uskrs svima koji proslavljaju danas praznik. Kao što ste rekli, Fondacija “Ana i Vlade Divac” predvodi Koaliciju za dobročinstvo, koju čine Trag Fondacije, Smart Kolektiv, Catalyst Balkans, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbije. Mi smo u prethodnih godinu i po dana u okviru “Projekta za unapređenje okvira za davanje”, uz podršku USAID-a, sproveli niz poreskih analiza, istraživanja o stavovima građana i dijaspore o filantropiji. S obzirom na to da smo u ovakvoj situaciji i da se svi borimo, naravno pre svega naši lekari u bolnicama, ali i većina građana koji su kod svojih kuća, veliki broj organizacija civilnog društva posebno u lokalnim sredinama svakodnevno obezbeđuje pakete higijenskih sredstava i hrane ugroženim kategorijama stanovništva, a posebno starijim osobama od 65 godina.

N1: Recite mi, upravo kada govorimo o organizacijama civilnog društva, kada govorimo o organizacijama koje se bave humanitarnim radom, filantropijom i koje u ovoj situaciji, ovim okolnostima žele da doprinesu, a shodno donetim merama civilni sektor merama Vlade nije obuhvaćen, dakle, o kojim sve organizacijama, ali i sredstvima i robi govorimo.

ŽELJKO MITKOVSKI ( Fondacija Ana i Vlade Divac): Da, Uredba koju je Vlada usvojila obezbeđuje svim obveznicima PDV-a da mogu donirati robu i usluge tokom trajanja vanrednog stanja, bez obračunavanja i plaćanja PDV-a, isključivo Ministarstvu zdravlja, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, kao i zdravstvenim ustanovama u javnoj svojini. Tako da je ova mera ograničena isključivo na davaoce koji su u sistemu PDV-a, i na primaoce koji su  jasno definisani.  Organizacije civilnog društva nisu obuhvaćene ovom merom, ali ono što želimo da istaknemo da je ovo veliki iskorak jer će zdravstvene ustanove biti oslobođene kao primaoci, odnosno kompanije će biti oslobođene PDV-a kada doniraju ovim ustanovama.

N1: Da su ovim merama obuhvaćene i organizacije civilnog sektora, posao koji radite bio bi olakšan?

ŽELJKO MITKOVSKI ( Fondacija Ana i Vlade Divac): Kompanije bi svakako bile motivisanije, negde je procena da bi se davanje uvećalo za najmanje 12 odsto,a  na osnovu analiza koje smo radili, nego u ovom periodu prethodne godine, ali s obzirom na vanredno stanje i činjenicu da je situacija ovakva verujem da bi to bilo i mnogo više, jer potrebe su jako velike u svim mestima. U kontaktu smo sa lokalnim samoupravama i sa organizacijama civilnog društva I dobijamo povratne informacije. Naravno kompanije i sad doniraju ali to bi svakako bilo u većoj meri ukoliko bi se PDV isključio.

N1: Kako to utiče na rad samih organizacija, kako utiče na raspoloženje i samih donatora, rekli ste da bi oni više donirali kada bi donacije bile oslobođeno PDV-a.

ŽELJKO MITKOVSKI ( Fondacija Ana i Vlade Divac): Tako je. Naravno nije korporativni sektor jedini izvor finansiranja, određeni donatori su se takođe okrenuli pružanju podrške kako zdravstvenom sistemu, kojem je svakako podrška u ovom trenutku najpotrebnija, ali tako i organizacijama civilnog društva, organizacije su veoma aktivne, one podržavaju ugrožene kategorije društva i svakodnevno smo u kontaktu sa njima, potrebe su velike, posebno za higijenskim paketima, zaštitnom opremom (maske i rukavice). Organizacije su i dalje vrlo motivisane i u saradnji sa lokalnim samoupravama najčešće deluju i pružaju pomoć stanovništvu. Ono što istakao, je usvojena mera koja je veoma važna, ona se odnosi na fiskalne olakšice i odlaganje poreza na doprinose i na zarade, tako da su ovom merom obuhvaćena i druga pravna lica, ova mera obuhvata i nevladine organizacije, koje obavljaju neku prihodovnu delatnost, kao sekundarnu i to je posebno važno za organizacije poput onih koje se bave socijalnim preduzetništvom i koje zapošljavaju teško ugrožene grupe i koje od toga prihoda koji ostvare na tržištu ponovo podržavaju neke ugrožene kategorije stanovništva, tako da je ova mera koja je usvojena takođe jako važna za našu zajednicu.

N1: Hvala Vam mnogo gospodine Mitkovski na vremenu koje ste izdvojili za nas, naravno, evo i ovim putem želimo da podržimo ono što radite i inicijativu koja je stigla upravo kako bi vam se dalji rad olakšao.

ŽELJKO MITKOVSKI ( Fondacija Ana i Vlade Divac): Istakao bih još  jednu meru koja je usvojena na inicijativu saveta za filantropiju i Koalicije za dobročinstvo a to je Uputstvo za ostvarivanje poreskih olakšica za donatore, u sladu sa zakonom o porezu na dobit pravnih lica i pozvao bih sve kompanije da na sajtu Poreske uprave pogledaju ovo upustvo, koje takođe omogućava poreske olakšice i koje je jako važno za ovu situaciju.

N1: Hvala Vam.

Click