Šta će biti s Golijom?

20. novembar 2019.
Gledate se sa sovom Gaćastom kukumavkom, reliktom ledenog doba koja i dalje živi (pitanje je još koliko će) u Srbiji.

Golija će postati novi Kopaonik, odlučeno je. Posećićemo brdo šume kako bi dobili novo skijalište koje će opsluživati 16.000 skijaša na sat (Kopaonik trenutno 34.000). Smeštajni kapaciteti se neće graditi u selima u podnožju staza iako se po svetu upravo u selima grade. Sela će i dalje nestajati, putevi ih neće povezivati. Koje vrste ćemo potamaniti i da li i šta možemo učiniti kako bi to sprečili? Snimatelj: Goran Kovačević Video je nastao uz podršku Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Beogradske otvorene škole i USAID.

Video je prenet sa ove stranice.