Veran Matić – Nepodnošljiv život u Vranju, Dejana Nikolića Kantara

9. March 2023.
Pre nekoliko nedelja, dobio sam pismo građana Hilandarske ulice. Pismo sadrži činjenice o građevinskoj uzurpaciji javnog dobra, kako bi se u potpunosti izmenila konfiguracija ulice i prilaza kući Dejana Nikolića Kantara. Ovim je ugroženo i vodosnabdevanje grada. O tome sam ponešto čuo i kada sam odlazio u Vranje.
kantar-ins.jpg
Dejan Nikolić Kantar

Piše: Veran Matić

Počeo sam dodatno da se raspitujem i došao do podataka da je Građevinska inspekcija Grada Vranja donela rešenje od 20.5.2022. kojim se „naređuje investitoru NN licu da obustavi izvođenje građevinskih radova na kanalisanju vodotoka potoka na kp.br. 898 KO Vranje 1 i to na potezu koji se graniči sa kp.br. 849 KO Vranje sa istočne strane i da u roku od dva dana od dana prijema rešenja poruši- ukloni izvedene građevinske radove sa urađenim: u dužini od 150 m izvršeno postavljanje betonskih cevi prečnika 1,0 m na dubini vodotoka potoka i postavljene tri betonske šahte; i vrati teren u prethodno stanje jer se radovi izvode bez građevinske dozvole…“

I u komunikaciji između Gradske uprave i Osnovnog javnog tužilaštva, govori se o NN izvšriocu i traži se identifikacija istog. Sve do danas. Upravo zbog toga sam Osnovnom javnom tužilaštvu poslao dopis grupe građana Hilandarske ulice.

***

Osnovno javno tužilaštvo u Vranju

Poštovani,

U prilogu vam dostavljam dopis koji sam nedavno dobio od stanovnika Hilandarske ulice u Vranju. Kako iz sadržaja pisma proizlazi da je moguće da se radi o nekom krivičnom delu, dostavljam vam ovaj dopis radi preduzimanja radnji i mera iz vaše nadležnosti. Nezvanično sam saznao da postoji predmet u OJT Vranje, ali nije poznat ishod istog.

Moram da vam kažem i da sam ove informacije dobio iz različitih izvora, prilikom dolazaka u Vranje, uključujući i zvaničnike lokalne samouprave.

Srdačni pozdrav,

Veran Matić, predsednik Asocijacije nezavisnih elektronskih medija i član Stalne radne grupe za  bezbednost novinara

***

Kao što je opšte poznato, i objekat koji je isto „NN“ lice, tj. Dejan Nikolić Kantar, bespravno izgradio zaziđujući OK radio, još uvek nije srušen ni posle 8 meseci od hapšenja Nikolića, koji je zbog nasilničkog ponašanja i pretnji zaposlenima u OK radiju i No Comment kafeu osuđen pravosnažno na 14 meseci zatvora, posle vrlo efikasne aktivnosti tužilaštva, policije i suda.

Kako je moguće da u Vranju možete biti toliko poznati kao što je Dejan Nikolić Kantar, a da vas tretiraju kao NN lice?

Mislim da sam već o tome pisao: Nikolić i slični su zarobili Vranje. Protiv njih se niko ne usuđuje da se pobuni kroz sistem, jer sistem poznato ime lako pretvori u NN…

Nadam se da će i predsednik Vučić, odlukom da iz Vranja pokrene novi politički program, uticati da se organizovani kriminal imenuje, da se nosioci kriminalnih radnji privedu pravdi i da istražni i sudski procesi budu isto efikasni kao u slučaju presude za pretnje OK radiju.

Protiv Dejana Nikolića Kantara vodi se sudski proces zbog pretnji bivšem načelniku PU Vranje. Nikolić više puta izbegava sudski proces i presudu, simuliranjem zdravstvenih problema.

Isto se događa i u drugom slučaju, suđenju za pretnje osobi sa kojom je bio u vezi.

Optužni predlog za pretnje vlasnici i zaposlenoj OK radija iznete u sudnici, čeka na zakazivanje suđenja.

Pretnje službeniku Centralnog zatvora u Beogradu, čekaju na optužni predlog.

Posle oduzimanja licence za rad kockarnica od strane Uprave za igre na sreću, jer nije prijavio da je krivično osuđivan i to za ilegalno organizovanje igara na sreću, Upravni sud doneo je privremenu odluku da se omogući rad kockarnicama… One i dalje rade, bez obzira na drastično kršenje zakona, uskraćivanjem podataka o šest pravosnažnih krvičnih presuda.

Pred nama je niz zakazanih termina za suđenja po raznim slučajevima. Na prvom glavnom pretresu, u sudnici je vikao kako je on Vitez, da bi ubrzo posle prve presude, kada je shvatio da se neće izvući kao mnogo puta ranije, počeo da govori „nisam više vitez… loše mi je…“, sprečavajući na taj način normalno odvijanje sudskih procesa. Dok je bio NN za nadležne institucije, bio je i samozvani Vitez. Kada je identifikovan kao Dejan Nikolić Kantar, osuđivani kriminalac, sa presuđenim krivičnim delima, i sa izvesnim novim osuđujućim presudama, počinje da se ponaša kao žrtva.

Siguran sam da se pravna država, koja je na evropskom putu, ne može praviti pristajanjem na anonimiziranje kriminalaca. Ako želimo bilo kakav napredak Srbije, boljitak za građane svakog dela Srbije, treba pažljivo slušati građane Hilandarske ulice u Vranju, zaposlene u OK radiju i brojne druge žrtve Dejana Nikolića Kantara i njegove grupe. Znam da ima i drugih, možda i jačih, grupa u ovom gradu. I to je toliko poražavajuće i tužno. Siguran sam da zajedničkim snagama i naporima, prvenstveno nadležnih institucija, ali i sinergijom, uz učešće građana, nevladinih organizacija, medija, ipak možemo da savladamo ove patološke pojave koje truju naše društvo.

***

Poštovani gospodine Verane Matiću

Obraćamo Vam se u krajnjoj nuždi, kao poslednja nada za pomoć, u nadi da ćete nas zaštititi od lokalnog Vranjskog kriminalca i nasilnika koji Vam je dobro poznat. Reč je, naravno, o Dejanu Nikoliću, zvani ”Kantar” iz Vranja zbog koga nam je ugrožen svakodnevni način života dostojan čoveka, u situaciji da nijedna od nadležnih institucija kojima smo se do sada obraćali nije reagovala.

Naime, početkom prošle, ili krajem 2021. godine, Dejan Nikolić je u Vranju otkupio stari gradski rezervoar za vodu u Hilandarskoj ulici i nekoliko okolnih parcela (okolnosti ove transakcije su zatvorene za javnost). Ubrzo potom, na delu Hilandarske ulice, u dužini od oko 200 metara, organizovao je nasipanje ove asfaltirane gradske ulice ogromnim količinama zemlje i šljunka, na koji način je protivzakonito nivo gradske ulice podigao za oko 5 metara, kako bi olakšao pristup teškim kamionima i građevinskim mašinama svom posedu.

Na taj način, u skladu sa svojim protivzakonitim interesima, promenio je pravac gradske ulice i samovoljno je u skladu sa tim izmestio trasu nekoliko polja gradske elektro-energetske mreže, a potok smestio u betonske cevi.

Nakon njegovih neovlašćeno izvedenih radova na prostoru koji je u javnoj svojini, ostale su sa jedne strane ogromne gomile zemlje, kamenja i đubreta, a sa druge strane je žičanom ogradom od preko dva metara ogradio prostor u navodno njegovoj svojini.

Nama, građanima Hilandarske ulice, preostalo je blato, pri čemu nikom nisu poznate dimenzije, okviri i pravac u kom se sada tačno proteže Hilandarska ulica, jer bukvalno ne postoji, a trotoare možemo samo sanjati. Sa prvom kišicom, od blata i ogromnih kraternih bara ulicom nije moguće proći pešice, te smo prinuđeni da decu prevozimo automobilima. Ko nema svoj automobil, prinuđen je da očekuje milost komšija kako bi mu dete bilo prevezeno do škole, vrtića, ili lekara.

Još značajnije je da je protivzakonitim i samovoljnim radovima Nikolića, zaustavljena realizacija dugo očekivanog projekta izgradnje fekalne kanalizacije u ovom delu grada Vranja, što je, složićete se, tužno da u trećem milenijumu nemamo kanalizaciju, a verovatno je nećemo imati još duži niz godina.

Projekat je zaustavljen na taj način što je Nikolić protivzakonito izmenio konfiguraciju terena, te postojeći skupo plaćeni projekat sa ranije utvrđenim kotama, više jednostavno ne odgovara postojećem stanju terena i neprimenjiv je. Inače sa radovima na izgradnji kanalizacije se započelo, ali iz napred navedenih razloga projekat koji finanisra Republika je zaustavljen.

Još je tragičnije i strašnije što je nasipom zemlje i šljunka u visini od oko 5 metara zasut i jedan od glavnih cevovoda preko koga se grad napaja vodom, te je pitanje na koji način će se sanirati kvar na dubini od oko 8 metara ukoliko dođe do naprsnuća vodovodne cevi.

Od samog početka, o protivzakonitim aktivnostima Nikolića obaveštena je PU Vranje, EPS, JKP ”Vodovod”, zatim Osnovno i Više javno tužilaštvo, kao i građevinska inspekcija i komunalna policija grada Vranja, ali nijedna od navedenih institucija nije reagovala. Imamo saznanja da je građevinska inspektorka zadužena za ovaj reon odbila da izađe na lice mesta kako bi prekinula neovlašćene radove i samovolju Nikolića. Istim povodom obraćali smo se i Gradonačelniku Vranja, ali do sada takođe bez reakcije.

Ne želimo da ulazimo u razloge izostanka reakcije nadležnih napred navedenih organa kojima smo se obraćali, ne želimo da insinuiramo mogućnost korupcije, ali obzirom da niko nije reagovao, verovatno je finansijska moć Nikolića bila odlučujući faktor.

Smatramo da je nedopustivo da se ovakvi slučajevi pojavljuju, a najveća nam je žalost kada deca ne mogu da prođu ulicom, što nam izaziva nelagodu da su naša deca manje bitna od drugih.

Trenutno ste nam poštovani Matiću jedina nada da se ovaj problem reši, odgovorni sankcionišu, a nama stanovnicima ovog dela grada Vranja, vrati Hilandarska ulica kako dolikuje i kako gradska ulica treba da izgleda, koja, ponavljamo, trenutno ne postoji zbog nelegalnih aktivnosti vranjskog kriminalca, na taj način što ćete širu javnost obavestiti o ovom slučaju o čemu niko od nadležnih ne reaguje.

Mislimo da ima dovoljno materijala za novu emisiju o Kantaru i raskrinkavanja kriminalne sprege sa lokalnim gradskim moćnicima.

Po analogiji, da li će izostati reakcija nadležnih ukoliko neki Nikolić, ili njemu sličan nasilnik, odluči da, na primer, gradsko šetalište u Vranju,ili u Beogradu naspe sa stotinak šlepera zemlje i kamenja.

Verovatno će biti reakacija, što nas, stanovnike Hilandarske ulice u Vranju svrstava u građane drugog reda.

Iskreno se izvinjavamo što smo prinuđeni da Vam se obratimo anonimno, što je nužno iz razloga zaštite naše lične bezbednosti, obzirom da su pojedini od nas u proteklom periodu bili izloženi pretnjama Nikolićevih batinaša i piromana kad god bi ispoljili interesovanje o vrsti radova na ulici, ili negodovanja zbog protivzakonitih aktivnosti koje ugrožavaju naš svakodnevni život. Pretnje su se odnosile na moguće paljenje naših automobila, kuća, do lomljenja ruku, nogu i oslepljivanja, po čemu je, kao što znate, Nikolić od ranije poznat.

Nadamo se da ćete nam pomoći kako bi našu ulicu Hilandarsku vratili u oblik koji je dostojan življenja u ovom veku, uspešno okončali proces izgradnje kanalizacije, obzirom da se zakon u Vranju očigledno ne poštuje, a niko od zvaničnika očigledno ne radi u interesu građana.

 

Sa poštovanjem,

Građani iz Hilandarske ulice u Vranju

U Vranju,

15.02.2023. godine

Click