REM – da li je dozvoljeno nekažnjeno pretiti smrću i pozivati na sečenje glava novinarima tabloida?

5. March 2021.
Pre pet godina UNS je tražio kažnjavanje TV Pink zbog pozivan na sečenje glava novinarima tabloida.
REGULATORNO TELO ZA ELEKTRONSKE MEDIJE (REM)
Foto: BETAPHOTO/MILOS MISKOV

Piše: Veran Matić

Emiter tada nije kažnjen pa su slične pretnje, odnosno prekršaji nastavljeni,  opet nekažnjeno.

Na Vikipiediji o REM fazi sna između ostalog kaže se i „…Ako je REM faza osobe poremećena, sledeća faza neće imati normalni redosled, sve dok se ne nadoknadi vreme REM  faze koje je bilo izgubljeno…“ I zaista, od kada je osnovana prvo RRA, (doba demokrata) pa potom REM, poremećaj koji  se dogodio u startu samo je vodio ka eskalacijama poremećaja u medijskoj sferi.

Kada bi devedesetih neko pomenuo R.E.M, svi smo to povezivali sa jednim od najvećih bendova tog vremena koji je Radiju B92 uručio MTV nagradu „Free your mind“.

Imenicu REM već godinama unazad niko ne pominje u pozitivnom kontekstu. Ako znamo da je to skraćenica za Regulatorno telo za elektronske medije, onda znamo i zašto je to tako. Pogotovo poslednjih nekoliko nedelja i meseci, koliko je prošlo od usvajanja Medijske strategije i Akcionog plana Vlade Republike Srbije.

U strateškom dokumentu Vlade Srbije usvojenom pre godinu dana, između ostalog stoji i sledeća ocena o radu REM-a: „Iako su svi najvažniji akti, izveštaji o radu, zapisnici sa sednica Saveta REM i podneti prigovori javni i dostupni na internet stranici REM-a, izostaje suštinska transparentost, otvorenost prema dijalogu i posvećenost izgradnji kanala interakcije ovog tela sa javnošću, profesionalnim udruženjima, akademskom zajednicom i oganizacijama civilnog društva. U poslednje vreme je prisutan i neprimeren način interakcije predstavnika regulatornog tela sa organizacijama i pojedincima koje kritikuju rad REM-a, te svojevrsna (nepotrebna) politizacija kritike“.

U skladu sa ovom ocenom nabrajam nekoliko aktuelnih tema koje se proteklih nedelja u negativnom kontekstu vezuju za ovo regulatorno telo. Savet REM-a ponovo radi u nepotpunom sastavu. Protivno Zakonu o elektronskim medijima, skupštinski Odbor za kulturu i informisanje već dva meseca ne pokreće zakonom predviđeni postupak za izbor novog člana umesto Slobodana Cvejića, koji je podneo ostavku.

Savet REM-a obustavio je postupak protiv Televizije Pink zbog emitovanja pretnji ubistvom učesnika „Zadruge“ u programu koji je emitovan uživo u septembru prošle godine. Odbacivanje krivične prijave koju je podneo REM od strane tužilaštva u Rumi sa obrazloženjem „da to nije delo koje se goni po službenoj dužnosti već po privatnoj tužbi“ bilo je dovoljno da Savet Regulatora većinom glasova obustavi postupak protiv emitera. Ovom stavu javno se usprotivila članica Saveta, advokat Judita Popović, koja je izjavila da REM nije trebalo da se „pridružuje mišljenju tužilaštva s ozbirom da se tu radi o različitim postupcima“. Dodatni argument je bila činjenica da je isti emiter decembra 2015. godine u rijaliti programu „Farma“ emitovao izjavu istog aktera Kristijana Golubovića koji je rekao da „novinarima treba seći glave“.

Savet REM-a kaznio je Televiziju Hepi za tri prekršaja zbog kojih ovaj emiter „nije do kraja sproveo meru“. Emitovan je program koji je privremeno zabranjen a voditelj se, „gostujući u drugoj emisiji, podsmevao odluci Saveta REM“. Odluku REM-a nije poštovala ni Televizija Prva zbog čega joj je izrečena kazna upozorenja.

Ovakav odnos emitera prema odlukama Regulatora najbolje oslikava njegov autoritet i poziciju koja se konstatno urušava. Privid reakcija i aktivnosti dolazi do izražaja zbog odsustva konzistentne politike Saveta koji na primerima „drastičnih ispada ponekad reaguje, ponekad ne“. Ili pokrene postupak pa od njega odustane. Zato ne znam šta bi promenilo postojanje finansijskih kazni za emitere, koji bi ih unapred ukalkulisali u biznis planove, što ne bi bilo tako jednostavno kao u slučaju sankcije privremenog nestanka iz etra, čemu REM ne pribegava iako ima zakonske mogućnosti.

Upravo zbog ovakvog nedoslednog pristupa, pažnju javnosti privlači odluka Saveta REM da emisiju „Mentalno razgibavanje“ kablovske televizije Nova S prijavi luksemburškom nezavisnom audiovizuelnom telu, kao i da se u redovan nadzor stave televizije N1, Nova S i Al Džazira kao televizije „koje imaju značajnu gledanost“. Pratimo dalji ishod vezan za ove odluke.

Jasno je da je stanje na medijskoj sceni komplikovano i da oslikava tenzije i polarizaciju sa političke i društvene scene. Bivši član Saveta REM Slobodan Cvejić dobro je ocenio da je stanje na medijskoj sceni onakvo kakvo je stanje u društvu, do konfliknosti podeljeno po političkim, ideološkim i kulturnim linijama“.

Na toj liniji podele očekujem da će proteći i izbor članova Upravnog odbora javnih medijskih servisa koji se očekuje tokom ovog meseca. Voleo bih da me konačni izbor demantuje.

Primećujem da se povremeno pojavi ideja o opozivu članova ovog tela ili, još radikalnije, njegovom ukidanju i formiranju novog nezavisnog regulatornog tela.

Mislim da je to nerealno očekivati i da je REM logična posledica (ne)rada nekadašnjeg RRA. Jedina konstanta je da smo mi pisali slične ili iste kritike o radu regulatora čije je članstvo oduvek oslikavalo političku volju vlasti i kritiku opozicije.

Dakle, ništa novo izuzev što je sada još vidljivije.

Slične objave

Click