Veran Matić – Bezbednost novinara – nekažnjivost i prevencija

14. July 2021.
Prošlo je sedam meseci od osnivanja Radne grupe za bezbednost i zaštitu novinara. Inicijalni, polugodišnji Akcioni plan je ispunjen. Vreme je da razmotrimo šta i kako dalje u svetlu novih okolnosti i izazova.
SASTANAK RADNE GRUPE ZA BEZBEDNOST I ZASTITU NOVINARA
Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić održala je redovan sastanak sa članovima Radne grupe za bezbednost i zaštitu novinara. Foto: BETAPHOTO/VLADA SRBIJE/SLOBODAN MILJEVIC

Piše: Veran Matić

Već četiri meseca, Radna grupa funkcioniše u okrnjenom sastavu, što ne utiče na njenu operativnost i kredibilitet. Konkretnim odlukama i efikasnim akcijama, pokazala je kako treba raditi i učiti na počinjenim greškama. I pored toga, mislim da je značajno da Radna grupa bude što pre kompletirana. Nadam se da će se to uskoro desiti i da će se pronaći obostrano prihvatljiv modalitet za dalje funkcionisanje. Ključno je da se utvrde i poštuju striktne procedure i da svi budemo iskreni u nastojanjima da Radna grupa za bezbednost i zaštitu novinara ispuni primarnu svrhu svog postojanja. Imajući sve to u vidu, mišljenja sam da drugu polovinu ove godine treba maksimalno iskoristiti za dalja unapređenja u ovoj oblasti. Na taj način bismo imali dovoljno razloga da budemo zadovoljni prvom godinom rada ovog tela i pored propusta koji se otklanjaju u hodu i za koje se nadam da se više neće događati.

Da bi načinili korake unapred, mislim da moramo da se malo vratimo unazad i da kao Radna grupa iniciramo neke analize koje bi nam olakšale rad i utvrdile smernice za dalje aktivnosti. Nakon polugodišnje primene, mislim da bi, u dogovoru sa predstavnicima Skupštine, na jednom skupu trebalo da načinimo analizu dosadašnje primene Kodeksa ponašanja narodnih poslanika. To bi bilo u obostranom interesu. Time bismo izbegli različita tumačenja njegovog sadržaja i primenili očekivanja u vezi sa realnim dometima ovog dokumenta.

Predstavnici Radne grupe za zaštitu i bezbednost novinara danas su se sastali sa predsednicom vlade Anom Brnabić, predviđenim kao redovni mesečni sastanak, što vidim kao iskorak u dosadašnjoj praksi, kada je reč o ovoj važnoj temi.

Posle nepromišljenog propusta kabineta predsednice vlade i ministarke za kulturu i informisanja u slučaju hajke na redakciju „Krik“, od pojedinaca do predstavnika vlasti i parlamenta, kada je izostala jasna reakcija Radne grupe, šest udruženja i asocijacija su napustili Radnu grupu… Mislim da je to prenaglašen gest koji nam je stvorio prazan hod u radu, ali i radu Sigurne linije i sajta bezbedninovinari.rs, zatim radu tužioca i pripadnika policije… Za prvih šest meseci očuvana je ideja koja je vezana za osnivanje Radne grupe.

Sastanci na mesečnom nivou sa predstavnicima vlasti i debatovanje o problemima je veoma važan iskorak, koji ima smisla samo ako se iskoristi.

Danas je od predstavnika medija na sastanku bio predstavnik UNS-a, ANEM-a i Sindikata… Nedostaje većina udruženja i asocijacija.

Kao i svaki put, apelovao sam na premijerku i ministarku kulture da pozovu predstavnike ovih udruženja, kako bi se stvorili uslovi za njihov povratak u Radnu grupu, kako bi efikasnost zaštite novinara podigli na viši nivo, i kako bi imali potpuni kredibilitet kada je reč o odlukama koje donosimo i projektima na kojima radimo.

Pored ovoga, dao sam nekoliko inicijativa za nastavak rada posle prvih šest meseci postojanja Radne grupe.

 

Pritisci

Otvoriti debatu o svim vrstama pristisaka koji ugrožavaju bezbednost novinara.

 

Pretnje

Održati konsultacije između policije, tužilaštva i novinara na temu tumačenja pojma pretnje, na osnovu rada profesora Zorana Stojanovića.

Više puta sam predlagao osnivanje posebnog policijskog tima koji bi se specijalizovano bavio problemima bezbednosti novinara (sličan timu koji je radio istrage u okviru Komisije za istraživanje ubistava novinara).

Predstavio sam informaciju o pilot projektu u Norveškoj u okviru kojeg predstavnici odeljenja policije za  prevenciju upozoravaju one koji  koriste govor mržnje, pretnji po društvenim mrežama, i upozoravaju šta sledi ako ne odustanu od te uznemirujuće prakse.

***

Sigurna linija 0800 100115 kao i bezbedninovinari.rs pokazali su da su to važne institucije za sistem bezbednosti i edukacije. I sada treba raditi na osnaživanju ove institucije, servisa.

***

Važno je izraditi Analizu transparentnosti i dosadašnjeg načina komunikacije između tužilaštva i policije sa jedne, i medija sa druge strane, u vezi sa bezbednošću novinara, koju će podržati misija OEBS-a.

***

Izraditi Analizu rizika ugroženosti novinara i svih drugih aktera pri praktikovanju slobode izražavanja, i za ovo je obezbeđena podrška Misije OEBS-a u Srbiji.

***

Stvaranje kompenzacionog fonda za novinare i medijske radnike koji su oštećeni u slučajevima napada, kako bi se omogućio povratak u normalan život…

***

Veoma je važno da se i institucije Srbije uključe u većoj meri u istraživanje slučajeva 18 ubijenih i nestalih novinara na Kosovu u periodu 1998 – 2001. godina, kako bi se došlo do stvaranja Međunarodne komisije za rešavanje ovih slučajeva, jer je jedino tako moguće uvezati sve nadležne institucije Srbije, kao i institucije privremenih organa na Kosovu, ali i međunarodnih organizacija koje su upravljale ovim prostorom.

***

Imajući u vidu da se navršilo dve decenije od ubistva Milana Pantića, mišljenja sam da bi jedan sastanak Radne grupe morao biti posvećen rezultatima rada Komisije za istraživanje ubistava novinara. Osim tragike, slučaj Milana Pantića nosi u sebi značajnu simboliku, koja ne sme biti skrajnuta suvoparnim tumačenjima vezanim za pokretanje postupka, niti političkom zloupotrebom koja doprinosi stagnaciji i preovlađujućem narativu da se tu više ništa ne može uraditi. Radna grupa ovu temu mora da drži visoko na listi interesovanja, ne dozvoljavajući da slučaj ubistva Milana Pantića bude skrajnut, što očito mnogi žele.

Isto se odnosi i na ponovljeno i drugostepeno suđenje za ubistvo Slavka Ćuruvije i napad na Milana Jovanovića, koja su trenutno u toku, i na čije praćenje Radna grupa treba da se fokusira, nadajući se ishodu koji će doprineti jačanju poverenja u pravosudne organe u domenu zaštite i bezbednosti novinara.

***

Već 16 godina, novinar „Večernjih novosti“ iz Loznice ima policijsku zaštitu. Kako stvari sada stoje, biće to doživotna policijska zaštita, odnosno značajno ograničenje kretanja, i zbog toga sam predložio da Radna grupa razmotri šta je sve  neophodno učiniti da se ovaj naš kolega oslobodi svih ograničenja, ali i opasnosti po njegovu bezbednost.

***

Izneo sam još predloga koji su urgentnog karaktera, kao i sam povratak udruženja i asocijacija u rad ovakve ili drugačije Radne grupe, koja bi bila u službi smanjenja ugrožavanja bezbednosti novinara, efikasnijih istraga, preventivnih aktivnosti, i stvaranja uslova za apsolutnu nekažnjivost. Jedino tako se mogu odagnati strah, samocenzura i druga ograničenja, kada je reč o slobodi izražavanja.

***

Tužilac Branko Stamenković je podneo izveštaj za prvih šest meseci, ali o tome u nekom od narednih tekstova.

Click