1201foto-medija-centar-1.jpg
Javni servis29. June 2022.
Zlonamerna je i kontaminirana zamena teza da je naša država talac Fijata koji „ima veliki ucenjivački kapacitet“ u prepucavanju s vladom Srbije oko obezbeđivanja novca za otpremnine takozvanih radnika iz Kragujevca.
bosko-jaksic.jpg
Javni servis28. June 2022.
Političari po pravilu postaju državnici tek kada donesu vizionarske i hrabre odluke koje su suprotne stavovima većine. Da li će predsednik Srbije iskoristiti priliku da se odupre pritiscima Rusije.