large_1Karta_smrti.jpg
Javni servis8. May 2022.
Od zatvaranja izbjegličke rute 2016. godine na Balkanu je smrtno stradalo barem 259 migranata, a veliki broj njih poginuo je u zemljama bivše Jugoslavije, govore javno dostupni podaci koje prikuplja međunarodna grupa aktivista i istraživača. Realan broj umrlih, međutim, vjerojatno je daleko veći.

Članak je prenet sa portala VOICE.