Joga kao lična praksa 2

30. November 2020.
Biti autentičan ili biti svoj, često upotrebljavana fraza, a da li zaista znamo njeno značenje i da li taj izraz odgovara onom što njime opisujemo?
122785938_3616347255094151_8674378796262363508_o

Autentičnost podrazumeva verodostojnost, istinitost, nepatvorenost. A u kojoj meri smo u svakodnevnoj komunikaciji i interakcijama sa svetom zaista autentični?

Uslovljeni smo rođenjem, vaspitanjem, običajima, društvenjm i zakonskim normama i zbog toga često nesvesni svoje prave prirode. Stavljaju nas u razne kalupe od samog rođenja i tokom života uzimamo zdravo za gotovo i svoje ponašanje i navike i ne dovodimo ih gotovo nikad u pitanje ili barem vrlo retko. Nesvesni smo da zvučimo, govorimo i ponašano se kao naši roditelji, profesori, učitelji ili idoli. Možemo postati autentični tek onda kad duboko upoznamo sebe, zavirimo u sve nataložene obrasce i razgrnemo ih i kada dozvolimo sebi da grešimo, da delamo iz čiste ljubavi prema sebi, da sve što kažemo bude u saglasju sa našim iskustvima i spoznajama o svetu i sebi i kad kažemo “ne” svemu onome što je suprotno vrednosnom sistemu koji negujemo. Osoba koja ulaže u sebe znanjem i kojoj je rivalstvo nepoznato već ostaje dosledna svom sistemu vrednosti i deluje u skladu sa njim bez obzira na sebične ciljeve i da li je neko posmatra je autentična i poseduje integritet.

Ostanite dosledni sebi!

Izvor: Facebook stranica Joga studija Ganesha

Biti autentičan ili biti svoj, često upotrebljavana fraza, a da li zaista znamo njeno značenje i da li taj izraz…

Posted by Ganesha on Monday, October 26, 2020

Click