Sofija Negić „Svako ko živi, živi da bi bio srećan“

12. September 2023.
Pripreme za pismeni
IMG_0485
Sofijina sveska za srpski jezik, neizbežni blok za crtanje, beležnica “o aurama” i neizbezni Vladimir.Foto: Porodična arhiva

Odgovori na sledeće zahteve

  1. Svojim rečima protumači sledeće citate:

    a) „Moraš da prođeš nekoliko gusenica da bi upoznao lepira“. 

Mislim da citat „Moraš da prođeš nekoliko gusenica da bi upoznao leptira“ znači da ćeš u životu upoznavati razne ljude dok ne nađeš pravog prijatelja. 

Zid u Sofijinoj sobi. Foto: Porodična arhiva

    b) „Ako uspeš sebi da sudiš, dobro onda si pravi mudrac.“

Lako je suditi drugima, pravi izazov je suditi sebi, priznati sebi kada napraviš grešku, kad to uspeš, možeš se smatrati vrlo mudrim. 

    v) „Odrasle osobe su baš dosadne“

„Odrasle osobe su baš dosadne“, mislim da ovaj citat pokazuje kako deca puna mašte vide svet odraslih u kom nema toliko mašte koliko ima u svetu dece. 

2. Objasni zašto je „Govor izvor nesporazuma“. 

Govor je izvor nesporazuma jer ljudi ne umeju često rečima da kažu ono što stvarno misle. 

3. Šta znači pripitomiti?

Mislim da pripitomiti znači steći poverenje kod nekoga i postepeno izgraditi iskreni odnos. 

4. Šta za tebe znače čast i dostojanstvo? Obrazloži. 

Za mene su čast i dostojanstvo kada neko ne radi sve iz sopstvene koristi već pravi postupke koji mogu da pomognu i drugima. 

5. Napiši ko su junaci nekada, a ko su sada. (njihove osobine; sličnosti i razlike)

Nekada su junaci bili hrabri, odlučni mudri i snalažljivi, a danas više nema junaka sa takvim osobinama. 

6. Šta znači kada je neko kukavica? (Daj i primer iz epske pesme) 

Kukavice su ljudi koji beže od svojih problema jer se plaše poraza i izazova.

7. Nakon pročitanih dela napiši šta za tebe znači:

    a) Pravo prijateljstvo

Za mene pravo prijateljstvo znači imati iskren odnos koji se stiče postepeno, uz poverenje. Pravi prijatelj je onaj koji vas prihvata sa vašim manama i vrlinama.

     b) Prava ljubav 

Opaska nastavnice: Završi! Odlično. 

Foto: Porodična arhiva

Jedna stranica iz dnevnika 

30.11.2022. 

Dragi dnevniče, 

U knjizi „Dnevnik Ane Frank“ radi se o odrastanju jedne mlade Jevrejke u okolnostima Drugog svetskog rata. Opisuju se puno njena osećanja, bila je vrlo uplašena, ali i veoma hrabra. Dok sam čitala knjigu, u meni su se budila razna osećanja i razmišljala sam kako bi meni bilo da moram da se krijem u zatvorenom prostoru dve godine i da mi život zavisi od toga. Bila bih uplašena kao i Ana i verovatno bih zbog toga, isto kao ona, mislila da sam kukavica.

Tokom čitanja knjige sam se osećala vrlo tužno. I mislim da nekome, tako mladom, ne bi trebalo da se oduzme život. Ne samo njoj, već bilo kome, kako deci tako i odraslima. Vrlo mi je žao što se njen život završio tako rano. 

Tvoja Sofija

Foto: Porodična arhiva

Pitanja za pismeni zadatak

Odgovori na 

  1. Da li voliš da putuješ? Kako se tada osećaš? Šta opažaš, o čemu razmišljaš? 

Volim da putujem. Tada se osećam veoma uzbuđeno i srećno, a ponekad i nervozno. Pogotovo kada idem na neko mesto prvi put. Kada putujem, volim da obratim pažnju na prirodno okruženje nekog mesta i na svakodnevni život. 

2.  Navedi neka omiljena mesta (gradove, države,…) i gde si putovala? 

Dva omiljena mesta na koja sam putovala bila su na Tasos, u Grčku, i u Keln u Nemačkoj. Ova dva mesta su veoma različita, kako po prirodi i klimi, tako i po načinu života. 

3.  Zašto su putovanja važna?

Putovanja su važna jer dok putujemo, opažamo različite kulture i načine života i na taj način upoređujemo razlike i sličnosti u životu na različitim mestima. 

4.  Protumači misao iz Aninog dnevnika „komadić plavog neba u crnom krugu“.

Rečenicu „komadić plavog neba u crnom krugu“ tumačim kao da je komadić plavog neba Ana, nedužno dete, koje je zarobljeno u crnom krugu koji predstavlja tajno skrovište gde se ona krije kako ne bi izgubila život.

5.  Kakav je život progonjene dece prinuđene da se skrivaju da bi izbegli smrt?

Život dece koja su progonjena i kriju se da bi sačuvali život je veoma težak i strašan, takođe i jako tužan, jer ta deca nisu ništa skrivila da budu proganjana. 

6.  Objasni Anine reči: „Duboko u sebi mladi su usamljeniji od starijih“. 

Misao „Duboko u sebi, mladi su usamljeniji od starijih“ tumačim tako što je Ana bila vrlo tužna dok se skrivala jer nije imala pravog prijatelja kom može da kaže sve što oseća. 

7.  Najvažnije poruke dnevnika Ane Frank koje sam uočila?

Najvažnije poruke koje sam izvukla su: Svako ko živi, živi da bi bio srećan; Hrabrost i strpljenje su divne vrline. 

8.  Zapiši nekoliko najlepših rečenica koje si upamtila. 

a)

Nastavnica „Odlično urađena priprema. Zavši 8. zadatak“

Foto: Porodična arhiva

Prenošenje teksta dozvoljeno je uz upit na mejl veran.matic@fondb92.org.

Click