O dobrim delima… ili sve o komšijinoj kravi

9. May 2020.
Da li znate kako se štrajkuje glađu protiv gladi? Podsetite se o velikoj akciji Bitka za bebe; Šta je Nelson Mendela rekao o solidarnosti, a kako mi shvatamo građansku solidarnost...

Click