“Ne sme postojati nekažnjivost za zločine protiv novinara” (FOTO)

25. March 2024.
Izveštaj sa prezentacije medijskog monitoringa ANEM-a u Beogradu 25. marta 2024. godine
26
Veran Matić, predsednik Upravnog odbora ANEM-a, Jan Bratu, šef Misije OEBS-a u Srbiji, Kruna Savović, advokatica, Milan Jovanović, novinar i Dr Saša Mirković, medijski ekspert ANEM na predstavljanju prezentacije medijskog monitoringa ANEM-a u Beogradu 25. marta 2024. godine. Foto: OEBS/Milan Obradovic

Izvor: Saopštenje za javnost ANEM

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija održala je prezentaciju  mesečnog medijskog monitoringa koji se izrađuje u okviru projekta “Sistem prevencije nasilja i  zaštite novinara” koji podržavaju delegacija Evropske komisije i medijsko odeljenje Misije OEBS-a u  Srbiji. Imajući u vidu primetnu eskalaciju pretnji novinarima i novinarkama u Novom Sadu kao i  predstojeće zasedanje Apelacionog suda povodom prvostepene presude za paljenje kuće novinara  Milana Jovanovića, značajan deo današnje prezentacije bio je tome posvećen.  

 

Veran Matić, predsednik Upravnog odbora ANEM-a. Foto: OEBS/Milan Obradovic

Predsednik Upravnog odbora ANEM-a Veran Matić ukazao je da pomenuto suđenje traje duže od pet  godina što je svedočanstvo o ozbiljnim opstrukcijama koje ga prati od samog početka. Imajući u vidu  da je pre samo nekoliko nedelja doneta oslobađajuća presuda Apelacionog suda za ubistvo Slavka  Ćuruvije, da je Tužilaštvo za organizovani kriminal ponovo odbilo da preuzme istragu za ubistvo  novinara Večernjih novosti Milana Pantića i da svedočimo eskalaciji pretnji novinarima i novinarkama  iz Novog Sada i okoline, Matić zaključuje da je tekuća godina započela drastičnom nekažnjivošću  nasilja i erupcijom pretnji prema Ani Lalić Hegediš, Dinku Gruhonjiću, Kseniji Pavkov, Verici Marinčić  kao i novinarima Radija 021 i Tanjuga.  

 

Milan Jovanović, novinar. Foto: OEBS/Milan Obradovic

Novinar Milan Jovanović izrazio je sumnju u vezi sa predstojećom presudom Apelacionog suda.  Istakavši da nije optimista, rekao je da ostaje da vidimo da li u Apelacionom sudu sede časne i poštene  sudije. Jovanović je podsetio da su neki od optuženih potpisali priznanja, za koje je advokat odbrane  naknadno tražio da se povuku i izuzmu iz razmatranja. Tokom prethodnih pet godina, bio je na  pedeset jednom ročištu koja je opisao kao golgotu punu diskreditacije, nipodaštavanja i pritisaka koje,  kako on kaže, trpe nezavisni ali i režimski novinari. Primetno narušenog zdravlja, Milan Jovanović je  na ovom skupu uputio važne poruke o izazovima bavljenja novinarskom profesijom uz nadanje da će  ona ipak preživeti i pored sve većih problema sa kojima se svakodnenvo suočava.  

 

Jan Bratu, šef Misije OEBS-a u Srbiji. Foto: OEBS/Milan Obradovic

Šef Misije OEBS-a u Srbiji Jan Bratu naveo je da trend nasilja nad novinarima uzima maha širom  Evrope i sveta, ali da to ne treba da bude opravdanje za ono sto se dešava u Srbiji. Srbija je prihvatila  mnoge međunarodne sporazume koji garantuju zaštitu novinara i novinarki koje bi trebalo implementirati u praksi. “Ne sme postojati nekažnjivost za zločine protiv novinara”, naglasio je Bratu i  dodao da “u slobodnom društvu svako treba da ima pravo da iznese svoje mišljenje, sa kojima se  neki možda ne slažu, a da zbog toga ne bude izložen pretnjama ili nasilju jer se radi o pravu pojedinca  na slobodu izražavanja”. Pohvalio je rad Stalne radne grupe za bezbednost novinara jer je to jedino  telo gde predstavnici medijske profesije mogu da razgovaraju sa predstavnicima organa za sprovođenje zakona, policjiom i tužilaštvom, čime se otvara put transparentnijem odnosu koji za cilj  ima efikasnije rešavanje slučajeva nasilja nad novinarima. „Ta saradnja nema alternativu“, zaključio  je Bratu i dodao da zeli da ohrabri institucije i vlast na svim nivoima da se fokusiraju na punu i doslednu  primenu Medijske strategije i nedavno usvojenih medijskih zakona.

 

Kruna Savović, advokatica . Foto: OEBS/Milan Obradovic

Advokatica Kruna Savović prezentovala je ključne nalaze iz ANEM-ovog mesečnog medijskog  monitoringa. Podsetila je prisutne na slučajeve novinarke Ivane Milosavljević, redakcije KRIK-a i  Bujanovačkih, Srđana Nonića, Milivoja Pantovića, Dinka Gruhonjića, Verice Marinčić, Slaviše  Milanova, Ane Lalić Hegediš i mnogih drugih medijskih radnika, radnica i kuća koji su bili izloženi  pretnjama i napadima u prethodnom periodu. Naglasila je koliko je važno da se svakom pojedinačnom  slučaju posveti neophodna pažnja jer se svako ugrožavanje bezbednosti, poput ekstremnog kakvo je  doživeo Milan Jovanović, nagovesti pretnjama koje ne budu primereno sankcionisane. Zato je Kruna  Savović podvukla opasnost negovanja principa nekažnjivosti za zločine nad novinarima, pogotovo  kada diskreditacije, napadi i pretnje stižu sa vrha države, čemu neretko svedočimo. 

 

Dr Saša Mirković, medijski ekspert ANEM. Foto: OEBS/Milan Obradovic

Medijski ekspert dr Saša Mirković ja najavio da bi tekst Akcionog plana za praćenje primene Medijske  strategije na kojem je radila Radna grupa uskoro trebao da se pojavi na javnoj raspravi. Primetan  problem u domenu implementacije postojećih medijskih propisa vidljiv je domenu projektnog  sufinansiranja jer uprkos obavezi raspisavanja konkursa do kraja februara, većina lokalnih  samouprava još uvek to nije uradila dok su neke značajno umanjille dosadašnje iznose za te namene.  Rezultate konkursa sprovedenog u Novom Pazaru po novim pravilima, Mirković je ocenio kao  obeshrabrujuć jer je državna pomoć iz opštinskog budžeta podeljena istim akterima u sličnim iznosima  kao što je to bio slučaj godinama unazad. Mirković je istakao da se Ministarstvo informisanja i  telekomunikacija, koje ima nadležnost nad sprovođenjem Zakona o javnom informisanju i medijima,  povodom ovih primera do sada nije javno oglašavalo baš kao što je ostalo nemo na pretnje i napade  na novinare i novinarke.  

Na kraju skupa, Veran Matić predočio je da je broj prijava nasilja nad novinarima iz evidencija  novinarskih udruženja i tužilaštava mnogo obimniji od evidencije Vrhovnog javnog tužilaštva istakavši  važnost prijavljivanja svake opasnosti. Novinarima i novinarkama je na raspolaganju besplatna SOS  linija (0800 100 115) koju mogu uvek pozvati i konsultovati se sa članovima Stalne Radne grupe i  kontakt tačkama za bezbednost novinara. Istakao je važnost prevencije i zaštite na polju mentalnog  zdravlja novinara, specifičan problem rodno zasnovanog nasilja s kojim se suočavaju novinarke, kao  i primetno opadanja interesovanja za novinarsku profesiju i urušavanja novinarstva kao profesije od  javnog interesa. Pozvao je nadležne da poštuju međunarodne obaveze koje su preuzeli, pogotovo  ministra informisanja i telekomunikacija nadležnog za doslednu primenu novog Zakona o javnom  informisanju i medijima koji se sve češće krši.

 

21
17
06 (1)
05

  (FOTO GLAERIJA: OEBS/Milan Obradovic – Sa prezentacije medijskog monitoringa ANEM-a u Beogradu 25. marta 2024. godine)

Matić je podsetio da je u toku ANEM kampanja “Pretnja je pretnja” koja ima za cilj izmene Krivičnog  zakonika kojima bi se proširile definicije ugrožavanja bezbednosti novinara kao i senzibiliranje šire  javnosti na nedopustivost pretnji kojim su sve češće i sve žešće izloženi ovdašnji medijski radnici.  

Više o kampanji na OVOM LINKU.
Click