Saopštenje ANEMa : “Redovno” ućutkivanje neposlušnih

28. July 2020.
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) u svom današnjem saopštenju, najoštrije je protestovala povodom odluke Uprave za sprečavanje pranja novca da napravi spisak medijskih radnika, nevladinih organizacija i udruženja građana i od banaka traži uvid u sve njihove transakcije od 1. januara 2019.
anem-logo

Informaciju o tome da ovakav spisak postoji, objavila je NEWSMAX ADRIA. Na spisku se nalazi 20 fizičkih lica i 37 organizacija ili udruženja, a od banaka se traže podaci “kako bi se utvrdilo da li organizacije i pojedinci sa spiska imaju veze sa finansiranjem terorizma ili pranjem novca”.

ANEM je ukazao da, u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Uprava jeste ovlašćena da od banaka traži uvid u podatke o transakcijama određenih lica, ali samo ako u vezi sa određenim transakcijama ili licima postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma. U konkretnom slučaju apsolutno je nejasno o kakvim osnovima sumnje može biti reč u odnosu na novinare i nevladine organizacije sa spiska koji je Uprava za sprečavanje pranja novca sastavila.

Da sve bude još gore, novinari i nevladine organizacije upravo su oni koji su sami kroz svoje istraživačke tekstove i projekte na kojima su bili angažovani, ukazivali kako na sistemsku korupciju tako i na konkretne slučajeve organizovanog kriminala i pranja novca. Odluka Uprave za sprečavanje pranja novca da, umesto da istraži slučajeve na koje novinari, istraživačke redakcije i civilni sektor godinama ukazuju, istražuje one koji sistemsku korupciju i pranja novca otkrivaju i na njih najglasnije ukazuju.

Postupanje Uprave za sprečavanje pranja novca se, na žalost, ne može pravdati “redovnim aktivnostima čiji je cilj procena rizika od finansiranja terorizma”, kako je to za NEWSMAX ADRIA izjavio direktor Uprave Željko Radovanović, budući da bi redovne aktivnosti Uprave morale da budu usmerene na one za koje postoje osnove sumnje da peru novac ili finansiraju terorizam, a ne na one koji, upravo suprotno, kroz svoj rad na sistemsku korupciju i pranje novca ukazuju.

Kriminalizovanje kritičkih novinara, medija i organizacija civilnog društva, a posebno onih koji se se bave istraživanjem slučajeva korupcije, organizovanog kriminala i pranja novca,  predstavlja neprihvatljivu zloupotrebu i institucija i pravnog okvira suprotno ciljevima radi čijeg ostvarivanja su same te institucije i pravni okvir ustanovljeni.

ANEM je zato od nadležnih zahtevao da zloupotrebu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma zarad bilo čijih dnevnopolitičkih interesa bez odlaganja spreče, a posebno da zaustave pritiske na nezavisne novinare i redakcije i omoguće im nesmetan rad.

Predsednik Upravnog odbora Asocijacije nezavisnih elektronskih medija Veran Matić

Click