Produžen rok: Anketa o digitalnim potrebama civilnog društva

26. May 2020.
Catalyst Balkans, u dogovoru sa partnerima i donatorskom zajednicom, produžili su rok za popunjavanje ankete o tehnološkim potrebama neprofitnih organizacija i nezavisnih medija na Zapadnom Balkanu.
Untitled-1

Hoćemo da drugi talas dočekamo spremni. Ova kriza je pokazala neophodnost digitalne transformacije našeg sektora, a vaši odgovori su od esencijalnog značaja za razumevanje tehnoloških potreba i pripremu reakcije.

Anketa je anonimna i oduzeće vam manje od 20 minuta. Novi rok za popunjavanje je ponedeljak 1. jun.

Uradi anketu.

Click